Kan nevrodegenerativ sykdom overføres ved blodoverføring?

Kaveh Rashidi Om forfatteren
Artikkel

Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom overføres ikke ved transfusjon av blodprodukter. Det viser en ny svensk-dansk studie.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Creutzfeldt-Jakobs sykdom, en nevrodegenerativ lidelse kjennetegnet av opphopning av ødelagte proteiner i sentralnervesystemet, kan spres ved blodtransfusjon. Kan dette skje med andre nevrodegenerative lidelser, slik som Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom?

Svenske og danske registre for blodtransfusjoner er nylig brukt for å teste denne hypotesen (1). Studien omfattet rundt 1,5 millioner personer som fikk blodtransfusjon i perioden 1968 – 2012. Av disse mottok 2,9 % blodprodukter fra en donor som enten ved eller etter transfusjonstidspunktet fikk diagnostisert en nevrodegenerativ lidelse (Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom eller demens av ukjent årsak). Det ble ikke funnet noen signifikant økt risiko for å utvikle noen av disse sykdommene hos dem som fikk overført blodprodukter.

– Denne studien med sine robuste statistiske analyser gir ikke belegg for å hevde at lidelser som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom eller generell demens overføres ved transfusjon av blodprodukter, sier Nenad Bogdanovic, som er professor ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. – Dette er godt nytt for dem som har fått blodprodukter fra slike donorer, sier han.

– Vi kan likevel ikke helt utelukke muligheten for at demens overføres gjennom transfusjon av blodprodukter. Derfor trengs det en prospektiv, kontrollert studie med oppfølging og tidlig diagnose av nevrodegenerative sykdommer og analysering av de patologiske proteinene i hjerne og blod som kjennetegner slike lidelser, sier Bogdanovic.

Anbefalte artikler