Arvelig disposisjon for bakteriemi?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bakteriemi med gule stafylokokker forekommer hyppigere enn ellers hos slektninger av dem som har vært innlagt for dette. Det viser en dansk studie.

  Staphylococcus aureus er en del av vår normalflora og en vanlig årsak til hudinfeksjoner, men det er uklart hvorfor enkelte utvikler bakteriemi.

  I en dansk kohortstudie fulgte man nesten 35 000 personer med førstegradsslektning som hadde vært innlagt med bakteriemi forårsaket av S. aureus (1). I løpet av median 7,8 år hadde disse personene forhøyet risiko for bakteriemi sammenliknet med normalbefolkningen (RR 2,49; 95 % KI 1,95 – 3,19). Risikoen var særlig høy hos søsken (RR 5,01; 95 % KI 3,3 – 7,62).

  – Ut fra tidligere studier har man antydet at vertsfaktorer kan være av betydning for å få denne type infeksjoner. I denne studien vises sammenhengen tydelig, sier Truls Leegaard, som er avdelingsoverlege ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus.

  – Bakteriemi med S. aureus har en dødelighet på 14 – 30 % og er derfor en fryktet sykdom. I 2015 ble det registrert ca. 18 000 positive blodkulturer i Norge, hvorav 11 % var S. aureus. Studien gir oss viktig kunnskap for å undersøke målrettet hvorfor noen har økt risiko for denne typen infeksjoner, sier Leegaard.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media