Kan zikavirus utløse Guillain-Barrés syndrom?

Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

66 av 68 pasienter med Guillain-Barrés syndrom i Colombia hadde tegn på gjennomgått zikavirusinfeksjon.

Molekylær modell av zikaviruspartikler. Foto: Science Photo Library

Zikaviruset finnes nå i nesten hele Colombia. I en studie ved seks sykehus ble 68 pasienter med Guillain-Barrés syndrom undersøkt klinisk, og hos 42 av dem ble det gjort virusdiagnostikk i blod, urin og spinalvæske (1). 66 pasienter (97 %) hadde symptomer forenlig med zikavirusinfeksjon før debut av Guillain-Barrés syndrom. Virusdiagnostikk med RT-polymerasekjedereaksjon var positiv for zikavirus hos 17 av 42 testede (40 %), men negativ for denguevirus hos alle de testede.

Median varighet fra symptomstart for virusinfeksjon til det var symptomer på Guillain-Barrés syndrom var syv dager. Akutt inflammatorisk demyeliniserende polynevropati ble påvist ved nerveledningsstudier og elektromyografi hos 36 av 46 pasienter (78 %).

– Dette er en svært interessant studie, sier Kristin Ørstavik, som er overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. – Funnene støtter hypotesen om at infeksjon med zikavirus kan utløse akutte inflammatoriske polynevropatier. Vanligvis har Guillain-Barrés syndrom assosiert med infeksjon en postinfeksiøs start. Mange av pasientene i Colombia hadde fortsatt symptomer på en pågående virusinfeksjon da de fikk diagnostisert Guillain-Barrés syndrom, de nevrologiske symptomene hadde med andre ord en parainfeksiøs start, sier hun.

– Ved et utbrudd av zikavirus i Fransk Polynesia i 2013 og 2014 ble det også påvist økt forekomst av Guillain-Barrés syndrom, hovedsakelig av subtypen akutt motorisk aksonal nevropati. De fleste pasientene i Colombia hadde derimot en demyeliniserende form for akutt nevropati. Dette er en spennende observasjon som blir interessant å følge i eventuelle nye studier, sier Ørstavik.

Anbefalte artikler