Praktisk lærebok i gynekologi og obstetrikk for sykepleiere og helsesøstre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Frandsen, Maja Worm

  Smidt, Cathrine Berggreen

  Lund, Ninna Sønderby

  Gynækologi og obstetrikk

  En grundbog. 341 s, tab, ill. København: FADL’S Forlag, 2016. Pris DKK 300

  ISBN 978-87-7749-846-6

  Gynækologi og obstetrikk er forfattet to leger og en sykepleier, alle med undervisningserfaring fra Sex og Samfund og fra undervisning av sykepleierstudenter og medisinstudenter. Navngitte eksperter har fungert som fagfellevurderere innenfor hvert kapittel: 18 leger, en sykepleier og en jordmor. Målgruppen er sykepleiere «med interesse for gynekologi og obstetrikk».

  Layouten er oversiktlig og designen god. Det er faste permer med en rød, delikat stoffrygg som gjør at denne danske læreboken kan tåle mye. Illustrasjonene er enkle og relevante og supplerer teksten godt. En unødig negativ detalj er at resymeet på slutten av hvert kapittel er veldig vanskelig å lese på grunn av rød skrift på mørk grå bakgrunn.

  Informasjonen er tilpasset dansk lovgivning, dansk klinisk praksis og svangerskapsomsorg, og det vises til nyttige danske nettsteder og dansk litteratur. Forskjeller mellom Danmark og Norge inkluderer lovverket for egg- og sæddonasjon, som er oversiktlig presentert for vårt naboland i kapitlet Infertilitet. Begge deler er tillatt i Danmark, og donorer kan være enten anonyme eller ikke-anonyme. Kapitlet om fosterdiagnostikk beskriver også tilbudet om to rutineultralydsundersøkelser til gravide, mens vi i Norge som kjent tilbyr kun én.

  En interessant bagatell er at kapittel 27 omhandler «fødselsbristninger», uten å omtale at forebygging er essensielt for å unngå endetarmsmuskelskader. I Danmark har det vært høy forekomst av slike fødselsskader over flere år, mens vi i Norge effektivt har snudd en tidligere dyster statistikk og ligger nå best an i Norden med en historisk lav forekomst av en skade som kan gi langvarige helseplager. En oppdatert lærebok kunne ha bidratt med denne informasjonen om mulige forebyggingsstrategier, inkludert dem som nå anbefales av danske helsemyndigheter – informasjon som ville ha kommet fremtidige fødegenerasjoner kvinner til nytte.

  Forfatternes ambisjoner er at Gynækologi og obstetrikk kan brukes som grunnbok på sykepleiestudiet samt som oppslagsverk i den kliniske hverdag. Jeg mener den også egner seg godt for norske helsesøstre som jobber med kvinnehelse og kvinnesykdom. Noen av kapitlene kan være relevante for medisinstudenter i Norge, for eksempel kapitlene seksuell dysfunksjon hos kvinner, seksualitet og samtaleteknikk, prevensjonssamtalen, graviditeten uke for uke og seksualitet under graviditet og etter fødselen. Disse temaene er nyttige å ha tenkt på og lest om før pasientsamtaler, og de er som regel utelatt fra vanlig brukte lærerbøker i faget fødselshjelp og kvinnesykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media