Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Kjetil Garborg, ph.d. Randomized controlled trials to investigate colonoscopy screening for colorectal cancer. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 20.10. 2016.

Bedømmelseskomité: Heiko Pohl, Department of Gastroenterology, VA Medical Center, White River Junction, Vermont, USA, Katja Fall, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Sverige, og Knut Lundin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Michael Bretthauer, Geir Hoff og Mette Kalager.

Anne Marie Dalby Landmark, ph.d. Negotiating patient involvement in treatement decision making: a conversation analytic study of Norwegian hospital encounters. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.10. 2016.

Bedømmelseskomité: Anna Lindström, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitetet, Sverige, John Nessa, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og Mette Brekke, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Pål Gulbrandsen og Jan Svennevig.

Anna-Birgitte Aga, ph.d. Disease management in early rheumatoid arthritis: development and implementation of novel treatment strategies. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 26.10. 2016.

Bedømmelseskomité: Saedis Saevarsdottir, Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, Lene Terslev, Rheumatological Utralsound Unit, København universitetssykehus, Glostrup, Danmark, og Jørgen Jahnsen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Espen A. Haavardsholm, Elisabeth Lie, Till Uhlig og Tore K. Kvien.

Marion Ingeborg Boldingh, ph.d. Myasthenia gravis, epidemiological and clinical aspects. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 28.10. 2016.

Bedømmelseskomité: Fredrik Piehl, Enheten for nevroimmunologi, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige, Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, og Cecilie Røe, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Chantal Tallaksen.

Anne Lise Ording Helgesen, ph.d. Vulvovaginal photodynamic therapy in genital erosiv lichen planus. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 28.10. 2016.

Bedømmelseskomité: Ann-Marie Wennberg Larkö, Avdelning för dermatologi och venereologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, Nina Bohm-Starke, Kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus, Stockholm, Sverige, og Frode Jahnsen, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Petter Gjersvik, Trond Warloe og Tom Tanbo.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Kaya Kvarme Jacobsen, ph.d. Genetic susceptibility across neuro-psychiatric disorders – genome-wide, candidate gene and interaction analyses. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 28.10. 2016.

Bedømmelseskomité: Pippa Thomson, Institute of Genetics and Molecular Medicine, Western General Hospital, Storbritannia, Mathias Toft, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, og Johan Fernø, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Jan Haavik, Stephan Johansson og Tetyana Zayats.

Gøril Knutsvik, ph.d. Biomarkers in breast cancer, with special focus on tumor cell proliferation. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 31.10. 2016.

Bedømmelseskomité: Anna Sapino, University of Turin, Italia, Tibor Tot, Uppsala universitet, Sverige, og Leiv M. Hove, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Lars A. Akslen og Ingunn M. Stefansson.

Luka Stanisavljević, ph.d. Molecular and clinicopathological factors in colorectal cancer with emphasis on prognostic and predictive factors for survival. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 1.11. 2016.

Bedømmelseskomité: Karen-Lise Garm Spindler, Aarhus universitet, Danmark, Julia S. Johansen, Københavns universitet, Danmark, og Øystein Bruserud, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Olav Dahl, Mette Pernille Myklebust og Karl Søndenaa.

Oddvar Mathias Sandvik, ph.d. Epidemiology and management of rare gastrointestinal tumors: lessons from gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms and gastrointestinal stromal tumors. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 4.11. 2016.

Bedømmelseskomité: Per Hellman, Uppsala universitet, Sverige, Kirsten Sundby Hall, Oslo universitetssykehus, og Lasse Gøransson, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Jon Arne Søreide og Kjetil Søreide.

NTNU

www.ntnu.no/kalender#tag­disputaserdmf

Arne Helland, ph.d. Driving simulator validation for drug impairment research. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 28.10. 2016.

Bedømmelseskomité: Janet Veldstra, Faculty of Behavioural Sciences, University of Groningen, Nederland, Kristian Linnet, Afdeling for Retskemi, Københavns universitet, Danmark, og Geir Bråthen, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Lars Slørdal og Gunnar Deinboll Jenssen.

Kristian Wollen Steen, ph.d. Analysis of protein-nucleic acids interactions involved in handling of genotoxic stress. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 28.10. 2016.

Bedømmelseskomité: David M. Wilson III, National Institute of Aging, USA, Hilde Nilsen, Universitetet i Oslo, Akershus universitetssykehus, og Asbjørn M. Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Geir Slupphaug og Lars Hagen.

Kristin Matre Aasarød, ph.d. Skeletal effects of gastric hypoacidity in mice and humans. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin. Disputas 2.11. 2016.

Bedømmelseskomité: Östen Ljunggren, Uppsala universitet, Sverige, Jørgen Jahnsen, Universitetet i Oslo, og Therese Standal, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Unni Syversen og Reidar Fossmark.

Berit Holmeslet, ph.d. Ocular vestibular evoked myogenic potentials. Stimulus aspects of the oVEMP test. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 4.11. 2016.

Bedømmelseskomité: Måns Magnusson, Lunds universitet, Sverige, Tatjana Tomanovic, Karolinska institutet, Sverige, og Pernille Thingstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Krister Brantberg, Olav A. Foss, Vegard Bugten og Frederik Goplen.

Sandra Elise Olsen, ph.d. Hypoglycemia in adults with type 1 diabetes mellitus – investigating symptoms and awareness of hypoglycemia and the association between impaired awareness of hypoglycemia, autonomic neuropathy and cognition. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 4.11. 2016.

Bedømmelseskomité: Rolf Jorde, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Hatice Tankisi, Aarhus universitetshospital, Danmark, og Ingunn Bakke, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Marit Ragnhild Rokne Bjørgaas, Bjørn Olav Åsvold og Kristian Bernhard Nilsen.

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

https://uit.no/tavla

Hilde Karen Ofte, ph.d. Hypothalamic clock involvement in cluster headache. A study of chronobiology, sleep, and cranial autonomic function in cluster headache. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 24.10. 2016.

Bedømmelseskomité: Elisabet Waldenlind, Karolinska universitessjukhuset Huddinge, Stockholm, Sverige, Lars Jacob Stovner, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Svein Ivar Mellgren, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Karl Bjørnar Alstadhaug og Svein Ivar Bekkelund.

Yury Sumarokov, ph.d. Suicides in the Nenets Autonomous Okrug, Russia. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 25.10. 2016.

Bedømmelseskomité: Lars Lien, Avdeling for folkehelse, Høgskolen i Hedmark / Nasjonal kompetansehelsetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet, Cecilie Javo, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) – psykisk helsevern og rus, Finnmarkssykehuset / RKBU Nord, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Finn Egil Skjeldestad, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Odd Nilssen, Tormod Brenn og Alexander Kudryavtsev.

Anbefalte artikler