Re: En pasient i 20-årene med icterus og smerter i ledd og muskler

Emilio Besada Om forfatteren
Artikkel

Takk til forfatterne for å presentere en kasuistikk om akutt hepatitt E – en sjelden sykdom i Norge (1). Pasienten hadde et akutt forløp med oppkast, magesmerter, artralgi/myalgi og forhøyet ALAT og i mindre grad ASAT. Han hadde ingen leversvikt, da INR og albumin var innenfor normalområdet. Pasienten hadde bilirubinnivå innenfor normalområdet, men hadde lett icterus i conjunctiva ifølge fastlegen.

Den kliniske observasjonen av icterus var ukorrekt etter min mening. Icterus er klinisk først synlig når bilirubinnivået ligger over 34 μmol/l (2). Selv om icterus best kan oppdages i periferi av conjunctiva under gode lysforhold, kan det også oppdages i slimhinnen under tungen (2).

Anbefalte artikler