Nye førerkortregler gir fastlegene en større rolle

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fastlegen overtar nå ansvaret for å avgjøre hvem som kan få og hvem som får beholde sertifikatet.

  MINDRE BYRÅKRATISK: Legene får nå hele ansvaret for å vurdere om pasienter er egnet til å ha førerkort. Illustrasjonsfoto:…
  MINDRE BYRÅKRATISK: Legene får nå hele ansvaret for å vurdere om pasienter er egnet til å ha førerkort. Illustrasjonsfoto: Colourbox

  1. oktober trådte nye regler om førerkort i kraft. De nye reglene innebærer at den som søker om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse. Om søkeren oppgir å ha en sykdom eller tilstand, bruker legemidler som kan gi svekket kjøreevne eller er over 75 år må vedkommende levere helseattest fra fastlegen. Det samme gjelder dersom en person har blitt fratatt førerkortet.

  Tidligere har det vært slik at førere som har blitt fratatt førerkortet av politiet kunne søke dispensasjon fra fylkesmannen. Rundt 90 prosent har fått innvilget dispensasjon på denne måten. De nye reglene gjør at fastlegen gjør denne vurderingen.

  – Endringene skal gjøre behandlingen av disse sakene mer effektiv, og gi klare og enkle retningslinjer, forklarer Cato Innerdal. Innerdal er kommuneoverlege i Molde, tidligere assisterende fylkeslege og har vært aktiv i utarbeidelsen av de nye bestemmelsene.

  – Målet er å ha mindre rom for skjønn, gi pasientene større rettssikkerhet og sikre at de blir behandlet likt hos forskjellige leger.

  Dispensasjon

  Dispensasjon

  Tove Sigrunn Ellefsen, rådgiver innen trafikkmedisin hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, er positiv til et mer effektivt system, men ser at det vil ta noe tid å få på plass det nye systemet:

  – Det er ennå ikke alle som har fått med seg de nye reglene. Vi får fortsatt søknader om dispensasjon. Arbeidsbesparelsen kommer nok etter hvert. Først må vi få behandlet søknadene fra før 1. oktober, sier Ellefsen.

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus har allerede fått tilbakemeldinger fra leger om de nye reglene.

  – Det er mye som er uferdig. Vi har fått mange telefoner fra leger. Ifølge forskriften vil man ved bruk av mer enn to legemidler på oppgitt liste ikke få beholde førerretten. De nye reglene betyr for eksempel at en pasient som bruker Paralgin forte, Imovane og et mildt antidepressiva vil miste førerkortet, forklarer Ellefsen.

  Lytter til legene

  Lytter til legene

  Helsedirektoratet vil jobbe med å tilpasse de nye reglene, forteller Cato Innerdal som holder kurs for fastleger om de nye bestemmelsene. Han tar med seg tilbakemeldingene i det videre arbeidet.

  – Vi kommer til å bruke erfaringene fra legene til å forbedre for eksempel skjemaer og gjøre mer elektronisk med formål om å belaste arbeidstiden så lite som mulig. Teksten i førerkortveilederen er planlagt revidert i løpet av de kommende to årene, sier Innerdal.

  Fylkesmannen vil fortsatt fungere rådgivende for fastleger i saker om førerrett.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media