Annonse
Annonse
Korrespondanser
30.11.2002
Muskel- og leddsmerter er et stort og økende problem, og temaet er nylig belyst i flere artikler i Tidsskriftet. Antall uføretrygdede på grunn av muskel- og leddplager har i årene 1996 til 2000 økt...
30.11.2002
Tilsvaret til Fretheim & Bjørndal på innlegget mitt i Tidsskriftet nr. 26/2002 (1, 2) om antioksidantar tyder på at debatten er noko på villspor. Medan Fretheim & Bjørndal ser på...
30.11.2002
I Tidsskriftet nr. 20/2002 presenterte Helene Pande (1) misvisende tall om eutanasi i Nederland (2). I sitt tilsvar (3) viser Pande igjen til samme tabell og artikkel som i sitt første innlegg (1)...
20.11.2002
Atle Fretheim og medarbeidere presenterte i Tidsskriftet nr. 23/2002 et fortjenstfullt arbeid med å utvikle retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer (1). Retningslinjene skal vise «...
20.11.2002
Vi takker Ivar Sønbø Kristiansen for hans kritiske bemerkning til vår bruk av «number needed to treat» (NNT). Kristiansen har helt rett i at verdien av å bruke NNT som pedagogisk verktøy er dårlig...
20.11.2002
Jeg er privatpraktiserende fysioterapeut og arbeider med psykomotorisk behandling. De fleste av mine pasienter tilhører den kategorien som omtales i artikkelserien om funksjonelle lidelser i...
20.11.2002
I den senere tid har flere nordmenn dødd av eller fått varige, alvorlige skader, av metanolforgiftning. Påvisning og konsentrasjonsbestemmelse av metanol i etanol utføres – i offentlig sammenheng – i...
20.11.2002
I Tidsskriftet nr. 26/2002 ble det publisert to artikler om bruk av elektronisk pasientjournal i sykehus (1, 2). Jeg har fra tidligere to års erfaring med elektronisk pasientjournal i allmennpraksis...
10.11.2002
I Tidsskriftet nr. 24/2002 skriver redaktøren i en lederartikkel med overskriften Hete nyheter – kalde fakta (1) at forskere selv kan velge hvordan de vil publisere, enten gjennom tidsskrifter eller...
10.11.2002
Lars Erik Kjekshus har innvendinger mot den kontrakten Tidsskriftet inngår med artikkelforfattere om når og hvordan resultater skal offentliggjøres, men han ser ikke ut til å ha satt seg inn i vanlig...