Het forvirring rundt østrogen og brystkreft

Gisle Ursin Om forfatteren
Artikkel

Rapporten fra Women’s Health Initiative (WHI) (1) sommeren 2002 har forårsaket mye forvirring i mediene. Blant annet ble det hevdet at denne undersøkelsen viste at østrogenbehandling resulterte i økt risiko for brystkreft. Dette er særdeles misvisende. Det var WHI-undersøkelsen med kombinasjonen østrogen og progestin (gestagen) som ble stanset på grunn av økt antall brystkrefttilfeller, mens undersøkelsen av østrogen alene fortsetter som planlagt til 2005.

Funnene som viser økt risiko for brystkreft ved bruk av kombinasjonen østrogen og progestin, men liten effekt på brystkreftrisiko ved bruk av østrogen alene, var ingen overraskelse. I 2000 rapporterte Schairer og medarbeidere (2) resultater fra den store Breast Cancer Demonstration and Detection Project, og fant en 8 % økning i risiko for brystkreft per år ved bruk av kombinasjonen østrogen og progestin, men kun en 2 % økning ved bruk av østrogen alene. Ross og medarbeidere (3) fant samme år 5 % økt risiko for brystkreft per år ved bruk av kombinasjonsbehandling, men ingen økt risiko ved østrogen alene i en stor kasus-kontroll-undersøkelse fra Los Angeles. Data fra The Nurses’ Health Study samme år (4) viste en gjennomsnittlig 7 % økt risiko for brystkreft per år med kombinasjonen østrogen og progestin, men bare en 2 % økning for østrogen alene. Flere resultater fra USA, blant annet en stor multisenterundersøkelse undertegnede er involvert i, er eller vil snart bli publisert, og bekrefter økt risiko for brystkreft ved kombinasjonsbehandling, men ikke ved østrogen alene. Det er derfor vesentlig at man skiller mellom østrogen alene og kombinasjonsbehandling med østrogen og progestin.

De ovenfornevnte undersøkelsene er alle fra USA, hvor det vanligste regimet har vært peroralt konjugert ekvint østrogen og medroksyprogesteronacetat. Er så våre preparater «bedre»? Sannsynligvis ikke. I en svensk undersøkelse fra 1999 (5) var bruk av skandinaviske kombinasjonspreparater med østrogen og testosteronderiverte gestagener forbundet med 8 % økt risiko for brystkreft per år. Disse resultatene fra Sverige bør bekreftes.

Dersom effekten av skandinaviske preparater er som i WHI-undersøkelsen, vil det si at ca. åtte tilfeller av brystkreft forårsakes av kombinasjonsbehandling per 10 000 behandlede kvinner per år. Ettersom det er friske kvinner som bruker disse preparatene, er dette tallet for høyt. Utfordringen er nå å identifisere hvilke kvinner som kan komme til å utvikle brystkreft (eller hjerte- og karsykdom, et annet potensielt problem) ved hormonbehandling før noe inntreffer, slik at disse kvinnene kan få en annen type behandling for sine postmenopausale plager.

Anbefalte artikler