m2021/5
Minileder
Fra redaktøren
Leder
Rettelse
Debatt
Fra andre tidsskrifter
Originalartikler
Kort rapport
Klinisk oversikt
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinen i bilder
Medisin og tall
Fra laboratoriet
Intervju
Medisin og kunst
I tidligere tider
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Ph.d.-disputaser
Minneord

Dragomir Zubac

Aktuelt i foreningen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media