Se artikkelen og kommentarene

Anafylaktiske reaksjoner på vaksine skal meldes som bivirkning

Kommentar
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk for et fint og viktig innlegg fra Alnæs og medarbeidere om covid-19-vaksiner og anafylaksi (1).

  Anafylaktisk reaksjon er en livstruende bivirkning, og klassifiseres alltid som alvorlig. Helsepersonell har meldeplikt for alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon. Melding skjer elektronisk via melde.no. Folkehelseinstituttet og RELIS behandler meldinger om anafylaksi etter vaksinasjon mot covid-19 og koder de i Bivirkningsregisteret som Legemiddelverket har ansvar for (2).

  Ifølge nyeste oppsummering av anafylaksi meldt etter mRNA-vaksinasjon i USA (3) er slike reaksjoner fortsatt svært sjeldne. I Storbritannia er det også rapportert om anafylaktiske reaksjoner etter AstraZeneca-vaksinen, men risikoen ser ut til å være noe lavere enn for mRNA-vaksinene (4). Så langt er det meldt 4 anafylaktiske reaksjoner etter mRNA-vaksinasjon i Norge (5). Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med kjent allergi mot PEG-forbindelser henvises til allergologisk utredning før vaksinasjon med mRNA-vaksine. Det samme gjelder de som har fått en straksallergisk systemisk reaksjon etter mRNA-vaksine (6).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media