Dragomir Zubac

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dragomir ble født 27.11.1955 og vokste opp i Sarajevo i tidligere Jugoslavia. Her studerte han medisin. Etter endt militærtjeneste fikk han ansettelse ved kirurgisk klinikk, Universitetssykehuset i Sarajevo, og i 1986 ble han godkjent spesialist i generell kirurgi. Etter mastergraden i 1987 hadde han studieopphold ved Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital i London, og var i en kort periode ansatt ved West Middlesex University Hospital. I 1989 fikk han stipend og reiste til USA på forskningsopphold ved Mayo klinikken i Rochester, Minnesota. Samme år ble han ansatt som overlege i kirurgi ved institutt for organtransplantasjon ved Universitetet i Sarajevo. Alt lå til rette for en framgangsrik karriere ved universitetssykehuset.

  Krigen på Balkan gjorde det nødvendig å endre framtidsplaner. I 1992 flyttet han til Sverige med familien. Etter å ha vært ansatt ved flere sykehus i Sverige fikk han svensk spesialistgodkjenning i generell kirurgi i 1996. Tre år senere begynte han ved urologisk avdeling, Haukeland universitetetssjukehus, og i 2003 fikk han spesialistgodkjenning i urologi.

  Dragomir var forskningsinteressert. I Sverige hadde han engasjert seg sterkt i behandling og oppfølgning av pasienter med nyrecellekreft, og i 2005 begynte han på sitt doktorarbeid basert på et materiale som omfattet pasienter operert for nyrecellekreft. Studien ble gjennomført til normert tid samtidig som han var i full klinisk stilling. Han disputerte i 2010 for den medisinske doktorgrad med avhandlingen «Prognostic Factors in Renal Cell Carcinoma». Noen år senere, etter å ha fullført spesialistutdanning i allmennmedisin, valgte Dragomir å begynne som fastlege. Med solid støtte og kontorhjelp fra sin kjære Dijana bygget de opp en veldrevet allmennlegepraksis.

  Dragomir var kunnskapsrik, nøyaktig, arbeidsom og stolt av sitt yrke. Med sin brede erfaring, sitt engasjement, sin tålmodighet og vennlighet, ble han høyt verdsatt både av pasienter, pasienters pårørende og medarbeidere. Han var en raus, god og hjertevarm venn for oss kollegaer ved Haukeland universitetssjukehus.

  I sin praksis stod Dragomir i første linje i kampen mot covid-19-pandemien. Til vår store sorg ble han smittet av koronaviruset, kritisk syk og døde 9.1.2021.

  Våre tanker går til Marija, Aleksandar og Dijana.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media