Overlegeforeningen 60 år

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  15. februar fylte Overlegeforeningen 60 år, og det er en sprek jubilant som etter seks tiår i norske sykehuslegers tjeneste skal markeres.

  UTSATT: – Jubileumsmøtet er utsatt. Derfor blir det et hybrid landsrådsmøte med digital deltagelse 15. april, og en større…
  UTSATT: – Jubileumsmøtet er utsatt. Derfor blir det et hybrid landsrådsmøte med digital deltagelse 15. april, og en større feiring senere, sier Anne-Karin Rime. Foto: Thomas B. Eckhoff

  Ideen om en egen forening for Norges sykehusleger ble presentert av overlegerådet ved Oslo Kommunale sykehus allerede i 1956, og fikk raskt støtte fra flere tradisjonsrike spesialforeninger, som Norsk kirurgisk forening og Norsk indremedisinsk forening. Likevel tok det fem år før Overordnede sykehuslægers forening ble stiftet på et møte i Det norske medicinske Selskap 15. februar 1961. Tidligere president i Den norske lægeforening, Johan Haffner ble valgt til foreningens første leder.

  – De viktigste oppgavene for foreningen var administrasjon og oppbygging av sykehusvesenet, videre revisjon av sykehuslegenes lønns- og arbeidsforhold og å arbeide for opprettelsen av flere faste stillinger. Selv om utviklingen av helsevesenet har vært formidabel, mye takket være engasjerte overleger, er det med andre ord ikke helt ulikt dagens arbeidsoppgaver, sier Anne-Karin Rime, leder i Overlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen.

  Lang vei

  Lang vei

  Årskontingenten ble satt til overkommelige 10 kroner, men det tok likevel tid å bygge opp medlemstallet. Etter to år var det fortsatt under 400 medlemmer og mange år ble brukt til å bygge foreningens status – både innad og utenfor Legeforeningens vegger.

  – Det har vært en lang vei å gå fra stiftelsen i 1961. Foreningen skiftet navn til Norsk overlegeforening i 1988 og det var først i 1993 at vi ble en yrkesforening med obligatorisk medlemskap. I 1994 passerte vi 4000 medlemmer, og i dag har vi hele 10 529 registrerte medlemmer. Det har vært en fantastisk utvikling de siste 25 årene, sier Rime.

  Jubileumsmøtet utsettes

  Jubileumsmøtet utsettes

  At Overlegeforeningen fyller 60 år skal selvsagt markeres gjennom hele året. At pandemien fortsatt preger samfunnet gjør det ikke like enkelt, men det er ingen tvil om at jubileet skal feires.

  – Vi hadde opprinnelig planlagt et jubileumsmøte med gode forelesere og stor feiring i april, men det er nå utsatt til over sommeren. Derfor blir det et hybrid landsrådsmøte med hovedsakelig digital deltagelse 15. april, og en større feiring når forholdene tillater det, sier lederen.

  Og hva bringer de neste 60 årene for Norsk overlegeforening?

  – Vi har hele tiden jobbet for en god spesialisthelsetjeneste, og høy kvalitet på de behandlingene som tilbys pasientene. Det kommer vi også til å gjøre i fremtiden ettersom vi mener dette henger tett sammen med vår kjernesak: Å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for landets overleger, avslutter Anne-Karin Rime.

  Norsk overlegeforening

  Stiftet 15. februar 1961 under navnet Overordnede sykehuslægers forening.

  Skiftet navn til Norsk overlegeforening i 1988.

  Ble yrkesforening i 1993 med obligatorisk medlemskap.

  Passerte 4000 medlemmer i 1994.

  Har i februar 2021 10 529 medlemmer.

  Anne-Karin Rime har vært leder i Overlegeforeningen siden 2019.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media