Rettelse: Lungeembolisme hos en pasient med Klinefelters syndrom

Magnus Leidland, Britt Undheim, Anagha P. Parkar, Lasse Melvær Giil Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 160–1.

I Tidsskriftet nr. 2/2021, s. 160 og 161 skal navnet på tredjeforfatter være Anagha P. Parkar.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler