Avvikling av Norske lægers begravelseskasse

Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger Om forfatteren
Artikkel

Norske lægers begravelseskasse ble stiftet i 1891, og har som formål «ved dens medlemmers død å sikre deres etterlatte en øyeblikkelig pengehjelp (begravelsesbidrag)».

Sentralstyret vedtok i møte den 17. februar 2021 at Norske lægers begravelseskasse avvikles i tråd med vedtak fra Lotteri- og stiftelsestilsynet av 22.7.2020. Kr 310 905 fordeles blant medlemmene, og kr 9 601 663 overføres Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Medlemmene dette berører informeres per brev, med mulighet for å komme med eventuelle innsigelser. Legeforeningens landsstyre tar den endelige beslutningen i landsstyremøtet den 1. – 3. juni 2021.

Anbefalte artikler