Inspirasjon til å kommunisere bedre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Asbjørn Rachlew, Geir-Egil Løken, Svein Tore Bergestuen

  Den profesjonelle samtalen

  En forskningsbasert intervjumetodikk for alle som stiller spørsmål. 279 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2020. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-15-03178-1

  Dette er en lærebok der målgruppen primært er politiet, men også helsepersonell, journalister og andre som skal benytte intervjumetodikk. Når formålet med samtalen er å innhente relevant, nøyaktig og pålitelig informasjon som skal danne grunnlag for beslutninger, kaller forfatterne det for en profesjonell samtale. Kvaliteten og påliteligheten av informasjonen som innhentes, avhenger av tillit mellom deltakerne og måten spørsmålene stilles på. I slike samtaler er det en asymmetri som påvirker kommunikasjonen og informasjonen som innhentes. Forfatterne hevder at det er viktig å redusere asymmetrien så mye som mulig i begynnelsen av samtalen for å skape en god samtalesituasjon og dermed et bedre resultat.

  Utvikling av metoden oppstod som en konsekvens av at uskyldige ble dømt i flere straffesaker. Politiet endret sin erfaringsbaserte avhørsteknikk til en forskningsbasert intervjuteknikk. Man tester hypoteser under intervjuene og reduserer bekreftelsesfellene. Man har sluttet å tvinge fram tilståelser.

  Opphavet til boken kom etter at FN inviterte utsendinger fra hele verden til å komme med forslag til globale retningslinjer for politiavhør, og Norge ble valgt med utgangspunkt i den metoden som her beskrives.

  Med egenerfaring fra mange profesjonelle samtaler både som revisor ved Oslo universitetssykehus og ved Statens helsetilsyn, synes jeg denne boken var en åpenbaring. Endelig kommer det forskningsbasert kunnskap på et område der mange har måttet famle seg fram, uten noen steder å hente kunnskap fra, og med stor variasjon i gjennomføringen som resultat. Boken er lettlest og pedagogisk. Den anbefales til alle som skal gjennomføre asymmetriske samtaler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media