Minileder

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Liv-Ellen Vangsnes

Leder

Egil Romslo Schistad

Kommentarer

Karsten Midtvedt
Ida Robertsen
Anders Åsberg
Lisbeth Homlong
Jan Fredrik Andresen
Petter Gjersvik
Tilde Broch Østborg
Liv Ariane Augestad
Mathias Barra

Rettelser

Pål Surén
Inger Johanne Bakken
Svetlana Skurtveit
Marte Handal
Ted Reichborn-Kjennerud
Camilla Stoltenberg
Liv Irene Nøstvik
Bernhard Weidle

Debatt

Valdemar Grill
Ingrid Hals

Kronikk

Guttorm Brattebø
Hege Langli Ersdal
Torben Wisborg

Fra andre tidsskrifter

Originalartikler

Sara Marie Nilsen
Andreas Asheim
Gunhild Tøndel
Lisa Tangnes Leeves
Camilla Andreasen
Sire Marrable
Martine Utland Glasø
Mia-Kristin Rostad
Ingrid Petrikke Olsen
Åshild Bjørnerem
Arne Stenrud Berg
Siri Rostoft

Kort rapport

Oversiktsartikkel

Andreas Wahl Blomkvist
Pia Zadig
Stian Christoffersen
Sophia Kaushal
Eirik Nordengen
Inthujan Shanmugarajah
Waleed Ghanima

Noe å lære av

Anette Huuse Farmen
Pål Bache Marthinsen
Jarle Sundseth
Frode Kolstad
Emilia Kerty
Ahmed Elsais
Silje Holt Jahr
Aija Zuleron Myro
Kjetil Vegge
Patricia Campbell

Medisinsk historie

Medisin og tall

Stian Lydersen

Intervju

Essay

Per Holck

Internasjonal medisin

Øyunn Holen
Morten Rostrup

Legelivet

Marte Syvertsen
Berit Bringedal

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen

Anmeldelser

Ph.d.-disputaser

Minneord

Finn Olav Levy
Jan-Bjørn Osnes
Tor Skomedal
Åsmund Reikvam
Helge Refsum
Ingrid Os
Arne Westheim

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen