Henvisningspraksis – samhandling eller stafett?

Anne Helene Lund Om forfatteren
Artikkel

– For å sikre pasientene våre det beste tilbudet, må vi stå sammen og jobbe sammen. Dette var det tydelige budskapet under høstmøtet til Oppland legeforening, der blant annet samhandling ble diskutert.

DELTAKERE PÅ HØSTMØTET: Fra venstre: Jørgen Brabrand, Stein-Helge Tingvoll, Anne-Karin Rime, Benedikte Skjølås, Ellen Bøhmer, Eystein Brandt, Jens A Mørch, Dag Lunder, Alexander Kjølner, Inger Johanne Løkkevik, Jacob L. Jacobsen, Mette Hvalstad, Espen Kongelf, Marte Aimee Staude Heier, Lars Alvsåker og Espen Lund Johannessen. Foto: Anne Helene Lund.

I november inviterte Oppland legeforening til høstmøte på Pellestova i Øyer og samlet medlemmer fra flere grupper. Både fastleger, privatpraktiserende spesialister og sykehusleger møtte opp for å diskutere samarbeid mellom instansene i helsevesenet. Fredag kveld møttes medlemmene til middag og hyggelig sosialt samvær, før det ble lagt opp til faglig diskusjon og drøfting om henvisningspraksis lørdag. Under temabolken «Henvisningspraksis – samhandling eller stafett?» ble det god diskusjon og meningsutveksling mellom deltakerne.

Henvisninger og kommunikasjon

Fastlege Dag Lunder, privatpraktiserende spesialist i psykiatri Jørgen Brabrand, og nevrolog ved Sykehuset Innlandet og leder av Oppland legeforening, Stein-Helge Tingvoll, presenterte egenopplevde kasuistikker og eksempler på både god og mindre god kommunikasjon mellom sykehusleger og fastleger. De refererte til kjente problemstillinger innenfor henvisningspraksis: Sykehuslegene klager på at fastlegenes henvisninger er for dårlige, mens fastlegene opplever at tilbakemeldingene etter pasientenes sykehusopphold enten er ufullstendige og unøyaktige, eller rett og slett mangler helt.

Innlederne pekte på flere områder hvor det finnes forbedringspotensiale. Fastlegene bør for eksempel kjenne både sykehusavdelingene og de privatpraktiserende spesialistene og deres kompetanseområder – og omvendt. I mange tilfeller kan privatpraktiserende spesialister være et godt alternativ til sykehus når det er nødvendig med henvisning til spesialist.

Viktig med tillit

Sykehuslege Stein-Helge Tingvoll, redegjorde for hvorfor henvisninger noen ganger blir avvist av spesialistene. Fra salen ble det påpekt at slike avvisninger ikke alltid var noe negativt, men snarere kunne være avklarende for å avslutte en lang utredning.

Legeforeningens visepresident og leder i Overlegeforeningen, Anne-Karin Rime, oppsummerte den faglige delen med å mane til samhold og nært samarbeid kollegene imellom. Hun snakket om hvor viktig det er med samhandling og betydningen av lokale forankringer. Ikke minst i Hedmark og Oppland som har spesialisthelsetjenesten på 40 lokasjoner fordelt på 42 kommuner.

– Systemet er ekstremt komplisert. Legene må delta som likeverdige parter og være aktivt med i arbeidet, sa Rime og avsluttet:

– Vi må skape tillit mellom kolleger til at oppgavene kan løses i felleskap. Vi er best sammen.

Anbefalte artikler