Åpent og tilgjengelig

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Februar 1996 ble Tidsskriftet tilgjengelig på internett, som et av de første norske medier. I dag, snart 24 år senere, er vi en av få større medier som har alt innhold åpent og gratis tilgjengelig for alle. Nå er tiden kommet for å gå enda et skritt lenger: Fra 1. januar 2020 går Tidsskriftet over fra å gi fri tilgang, slik som i dag, til å gi fullverdig åpen tilgang (open access) til alle vitenskapelige artikler.

Vitenskapelige artikler innsendt etter denne datoen vil få en såkalt Creative Commons-lisens (CC BY-ND-4.0). For deg som leser eller forfatter betyr det at du fritt kan kopiere, distribuere og spre artikkelen i hvilket som helst medium eller format, så lenge du krediterer forfatterne og kilden, gir en lenke til Creative Commons-lisensen og ikke endrer artikkelen på noe vis. Dette betyr også at artikkelen fritt kan legges i såkalte vitenarkiv. Flere detaljer om dette kan du lese på vår nettside.

Endringen samsvarer med kravene i Plan S, initiativet for åpen publisering. Disse kravene gjelder først for prosjekter finanisert fra 2021. Men i tråd med Tidsskriftets tradisjon for åpenhet og tilgjengelighet ønsker vi også nå å være tidlig ute og gi enda lettere tilgang til kvalitetssikret medisinsk forskning.

Anbefalte artikler