Se artikkelen og kommentarene

Rettelse: Hvor forskjellige kan generiske legemidler være?

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0383.

  I Tidsskriftet nr. 16/2019 på s. 1581 skal benevningen på y-aksen i figur 1 være Studie.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media