Rettelse: Tourettes syndrom hos barn i Norge

Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Svetlana Skurtveit, Marte Handal, Ted Reichborn-Kjennerud, Camilla Stoltenberg, Liv Irene Nøstvik, Bernhard Weidle Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0411.

I Tidsskriftet nr. 17/2019 på s. 1652 skal forfatteromtalen av Liv Irene Nøstvik være: Liv Irene Nøstvik er sykepleier og daglig leder i Norsk Tourette Forening.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler