Svak studie om nytt legemiddel mot depresjon

Torbjørn Øygard Skodvin Om forfatteren
Artikkel

Amerikanske forskere har prøvd en ny GABA-reseptormodulator mot depresjon.

Illustrasjonsfoto: Stuart Ritchie / iStock

I henhold til teorien om at kjemisk ubalanse i hjernen bidrar i patogenesen ved depresjon, har en forsøkt å utvikle legemidler som modulerer nivåer av nevrotransmittere som serotonin, noradrenalin og dopamin. Den kliniske effekten er rapportert å komme innen fire–åtte uker, men med store variasjoner fra pasient til pasient. Mange ønsker seg derfor legemidler med raskere og bedre effekt.

I en randomisert studie som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine ble et medikament med betegnelsen SAGE-217 prøvd ut. Midlet omtales som en positiv allosterisk modulator av GABA-A-reseptorer (1). 89 pasienter ble randomisert til å få enten SAGE-217 eller placebo daglig i to uker.

Etter to uker var pasientene i begge grupper bedre, men den gjennomsnittlige reduksjonen i skår på Hamiltons depresjonsskala var signifikant høyere i gruppen som fikk SAGE-217 (7,0 poeng, 95 % KI 3,9–10,3). Fire uker etter avsluttet behandling var det ikke lenger statistisk signifikant forskjell mellom de to gruppene. Ingen deltakere rapporterte om alvorlige bivirkninger.

– Her er det lite nytt å hente, sier Pål Gjerden, som er overlege ved Distriktspsykiatrisk senter nedre Telemark.

– Studien fokuserer på GABA, og for alle kliniske formål høres SAGE-217 nærmest ut som et benzodiazepin. Studien går over kort tid og har få pasienter, og 9 av 14 forfattere er ansatt hos produsenten, sier Gjerde, som synes at studien gir inntrykk av å være reklame for et nytt benzodiazepinlignende medikament.

Anbefalte artikler