Livet som ung lege under lupen

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Kreftforeningens vitensenter var stappfullt da Yngre leger forening (Ylf) og Oslo legeforening avholdt arrangementet «Livet som ung lege».

PANEL: Fra venstre: Leder i Ylf, Kristin Utne, lege og forfatter Ellen Støkken Dahl, lege, foredragsholder og forfatter Kaveh Rashidi, lege og komiker Jonas Kinge Bergland og lege og forfatter Kaja Nordengen. Foto: Vilde Baugstø.

I panelet for kvelden satt leder i Ylf, Kristin Utne, lege og forfatter Ellen Støkken Dahl, lege, foredragsholder og forfatter Kaveh Rashidi, lege og komiker Jonas Kinge Bergland og lege og forfatter Kaja Nordengen.

Diskusjonen dreide seg blant annet om hverdagen som lege og forventninger til legerollen.

– Legerollen har endret seg de siste årene. Før var det å være lege en livsstil, mens en del mener den yngre generasjonen i hovedtrekk ser på det å være lege som en jobb. Opplever dere det på denne måten, spurte Kristin Utne de andre i panelet.

– Jeg skrur av når jeg ikke er på sykehuset. For meg er det viktig å ta ha et liv ved siden av, sa Kaveh Rashidi.

– Jeg jobber som lege, men bruker det mest som en markedsføringsstrategi i humorbransjen, sa Jonas Kinge Bergland, til latter fra salen.

Han la til:

– Tidligere var det nok også en oppfatning om at leger var arrogante fordi de kunne noe få andre kunne. I dag er imidlertid kunnskap mer tilgjengelig for befolkningen enn tidligere. Du er ikke lenger overmenneskelig fordi du har en medisinutdannelse.

Ikke nok tid til fag

Kaveh Rashidi trakk frem at som student hadde han satt pris på å få vite mer om hva arbeidslivet som lege innebar.

– Jeg jobbet ett år i Kreftforeningen, og det var noe helt annet. Plutselig hadde jeg fleksitid og rammer som gjorde at jeg kunne være kreativ i arbeidstiden. Jeg gikk tilbake til jobben som lege fordi det er det jeg identifiserer meg som til syvende og sist, men det hadde vært fint hvis sykehuslivet kunne minnet litt mer om andre arbeidsplasser, sa han.

Kaja Nordengen trakk frem at hun opplevde det som frustrerende å ikke ha nok tid til det faglige.

– Jeg ønsker å tenke selv og å finne løsninger på problemstillinger, men ofte blir rutinene på sykehusene veldig retningslinjestyrt, sa hun.

Skriver lite overtid

Spørsmålet om hvorfor mange leger finner seg i dårlige vilkår på arbeidsplassen, dukket opp i diskusjonen. Mange unge leger er frustrerte over det de mener er dårlige arbeidsforhold. Ellen Støkken Dahl pekte på at det kan være vanskelig å være sint som ung lege, når alt man ønsker er å få forlenget vikariatet sitt på sykehuset.

– Du vet at du lett kan byttes ut. Det gjør det sårbart å si ifra, eller at du for eksempel ikke tør å skrive overtid. Samtidig er du livredd for å gjøre feil, fordi feilene du gjør kan ha så utrolig store konsekvenser. Akkurat denne overgangen, fra å være student til å jobbe som lege, snakkes det lite om på studiet.

Andre halvdel av arrangementet ble lagt opp som en diskusjonsdel uten panelet, der Kristin Utne svarte på spørsmål fra salen. Blant annet ble det diskutert at det er en kultur blant sykehusleger for å jobbe mye og ikke skrive overtid.

– Ylf jobber med å få flere til å skrive overtid. Ledere på sykehus må forholde seg til budsjetter. Hvis ingen skriver overtid, så virker det jo som om arbeidsplanene går opp innenfor budsjettrammene. Derfor er det viktig å gi et realistisk bilde av hvor mye legene faktisk jobber. Hvis flere går sammen og bestemmer seg for å rapportere faktisk overtid, vil man heller ikke føle seg like utsatt, sa Utne.

Trenger bedre organisering

Flere av de unge legene i salen nikket på spørsmålet fra Utne om de var redde for ikke å få jobb videre hvis de skrev overtid.

– Som tillitsvalgt er min opplevelse at de som skriver overtid faktisk får overtidsbetalt, sa Utne.

En av de fremmøtte kom med en innvending til dette: Han mente det var nødvendig å jobbe ubetalt overtid dersom man ville bli best innenfor sitt fagfelt.

– Er det en myte, eller er det reelt, spurte Utne og la til:

– Ylf mener at man kan bli en god kirurg innenfor en arbeidsuke på 38 timer. Vår oppgave er også å ta vare på dem som er utsatt for høyt arbeidspress og som ikke ønsker å jobbe hundrevis av ubetalte overtidstimer.

Hun trakk frem at det er viktig å gjøre noe med organiseringen i sykehus:

– I dag er det mange oppgaver som tar tiden vekk fra det å faktisk være doktor. Tiden man har med hver enkelt pasient går ned, og det er mindre tid til å fordype seg faglig. Dette er noe Ylf jobber kontinuerlig med å forbedre. Selv om systemet rundt ikke alltid er like bra, så er likevel det å være lege verdens beste jobb, avsluttet Kristin Utne.

Anbefalte artikler