Fem dagers behandling er nok ved tonsillitt

Lise Skogstad Loftsgaard Om forfatteren
Artikkel

Norske retningslinjer anbefaler ti dagers behandling ved tonsillitt. Nye funn tyder på at behandlingstiden kan halveres.

Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Scanpix

En svensk multisenterstudie som nylig er publisert i tidsskriftet The BMJ, tyder på at man kan oppnå like godt klinisk resultat av behandling av tonsillitt selv om man reduserer behandlingstiden til fem dager (1). Pasienter med sår hals ble vurdert for inklusjon i studien. Inklusjonskriteriene var alder over seks år, minst tre positive Centor-kriterier (feber > 38,5 °C, hovne lymfeknuter, purulent tonsillært eksudat og fravær av hoste) og positiv streptokokk-hurtigtest. Etter vurdering for inklusjon ble 433 deltakere randomisert til behandling med penicillin V i doser på enten 1 000 mg × 3 i ti dager eller 800 mg × 4 i fem dager.

Etter endt behandling var det ingen signifikant forskjell i behandlingseffekt mellom gruppen som fikk penicillin i ti dager og gruppen som fikk penicillin i fem dager. Raten for bakteriell utrydding var noe lavere hos dem som fikk behandling i fem dager, men til gjengjeld ble disse raskere symptomfrie. De som fikk antibiotika lengst, hadde oftere bivirkninger.

– Denne studien bidrar til å avklare et viktig spørsmål i allmennpraksis: Hvor mange dager er det nødvendig å behandle streptokokk-tonsillitt hvis antibiotika er påkrevet? Denne studien viser riktignok at kortere behandlingstid fører til noe mindre bakteriell utryddelse, men samtidig ble denne gruppen raskere symptomfri. Og symptomfrihet er et langt viktigere behandlingsmål i vestlige land enn utrydding av streptokokker, sier Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved Antibiotikasenteret for primærmedisin.

– De nasjonale faglige retningslinjene i Norge har fra 2008 fastholdt ti dagers behandling som nødvendig for å unngå residiv av tonsillitt. Denne anbefalingen er basert på gamle studier av lav kvalitet. Med denne studien kan vi anbefale fem dagers behandling, sier Lindbæk, som samtidig presiserer viktigheten av å ta penicillin V fire ganger i døgnet på grunn av legemidlets korte halveringstid.

Anbefalte artikler