Les mer om

Artikkel

For mye å gjøre

Økte krav til sykehusene uten tilstrekkelige ressurser går ut over pasientbehandlingen. Dette mener enhetsledere, leger og sykepleiere ved to norske sykehus som deltok i en kvalitativ studie med semistrukturerte intervjuer. Når arbeidstempoet går opp, går effektiviteten ned. Tid går til logistikk og brannslukking istedenfor til behandling og pleie. Eldre pasienter er særlig sårbare for slik underkapasitet. Samtidig er forekomsten av alvorlige uønskede hendelser i helsevesenet for høy. Hvordan kan vi bedre sikkerheten?

«Det er kjensla av å gå heim utan å ha gjort ein god jobb som gneg mest», skriver Egil Romslo Schistad, lege i spesialisering, i sin lederkommentar.

Lederartikkel: Eit sviktande hjarte
Lederartikkel: Fra skyld og skam til læring og forbedring
Originalartikkel: Helsepersonells oppfattelse av kapasitetspress i spesialisthelsetjenesten

Høyt blodsukkernivå under svangerskapet

Forekomsten av svangerskapsdiabetes i Nordland og Troms økte fra 2004 til 2015. Økningen kan i stor grad skyldes større oppmerksomhet og økt testing av risikogrupper. Forekomsten av type 1-diabetes og type 2-diabetes i svangerskapet var stabil.

En god svangerskapsomsorg skal fange opp de kvinnene som står i fare for å utvikle diabetes, uten å skape unødig bekymring og sykeliggjøring av friske gravide. Enkle kosttiltak og daglig moderat fysisk aktivitet vil ofte være tilstrekkelig for kvinner med svangerskapsdiabetes.

Lederartikkel: Gravid og med høyt glukosenivå
Originalartikkel: Prevalens av diabetes blant gravide og svangerskapsutfall i Nordland og Troms 2004–15

Strøm-Zollinger-Ellisons syndrom

Zollinger-Ellisons syndrom betegner en tilstand med residiverende peptisk ulcussykdom forårsaket av gastrin fra en nevroendokrin svulst i pankreas. Den norske legen Roar Strøm beskrev en slik pasient i 1952, dvs. tre år før de to amerikanske kirurgene Zollinger og Ellison publiserte sine to kasuistikker. Strøms artikkel var et viktig bidrag til litteraturen om syndromet. Fortellingen om Roar Strøm, som virket som kirurg i Oslo, Stavanger og Skien, er en spennende del av norsk medisins historie.

Medisinsk historie: Roar Strøm – kirurgen som kom Zollinger og Ellison i forkjøpet

Anbefalte artikler