Se artikkelen og alle kommentarer

Addendum til Bruk ordet fosterantallsreduksjon

Tilde Broch Østborg, Liv Ariane Augestad, Mathias Barra Om forfatterne
Artikkel

En nylig kommentar fra SMER (Statens medicinsk-etiska råd, 2017) i Sverige som var ukjent for oss ved innsendelse av språkspalteinnlegget «Bruk ordet fosterantallsreduksjon» (1), støtter ytterligere opp om dette som beste fagterm (2). På side 2 i denne kommentaren uttaler Smer at «När ett foster avlägsnas kallas det i allmänhet abort. När ett foster vid flerbörd avlägsnas utan att hela havandeskapet avbryts rör det sig om ett i förhållande till traditionell abort en annan sak. I litteraturen och av professionen används flera olika begrepp som: fosterreduktion, fosterantalsreduktion, fetocid samt partiell abort. Termerna ‘reduktion av antalet foster’ och ‘fosterantalsreduktion’ är de termer Smer valt att använda synonymt i detta dokument.» Kommentaren drøfter ikke dette valget av terminologi, men viser blant annet til Det etiske råd i Danmark (3). Dermed kan vi nå vise til en gryende konsensus om terminologien fra de ulike medisinsk-etiske rådene i Skandinavia (4), samt at denne konsensusen sammenfaller med vårt forslag.

Anbefalte artikler