I dette nummeret

Redaksjonelt

Atle Roness

Medisin og vitenskap

Tom Mala*
Ole Christian Lunde
Arild Nesbakken*
Erling Aadland
Morten Stiris
Christian Beisland
Morten Andersen*
Lena Håglin
Barbro Selander

Tema

Ulf Jacobsen
Per Skaane
Torill Sauer
Rolf Kåresen

Kommentar og debatt

Truls Erik Bjerklund Johansen
Arne Eikås
John Leer
Mette Brekke
Olav Thorsen
Svein Steinert
Ketil Størdal
Beint Bentsen
Trond Markestad
Marius Conradi
Sidsel Aardal

Nyheter og reportasjer

Per Halvorsen
Ingrid M. Høie
Ingrid M. Høie
Ragnhild Ørstavik
Nina Husom

Fra foreningen

Elisabeth Smith