Idébank for tiltak mot sykefravær

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Idébanken for sykefraværsarbeid er et samarbeidsprosjekt mellom sentrale myndigheter og organisasjonene i arbeidslivet. Målet med prosjektet er å få ned sykefraværet i norsk arbeidsliv. Nøkkelen ligger, ifølge Idébanken, i et bedre arbeidsmiljø. Mange tiltak er blitt satt i gang i årenes løp med sikte på å minske sykefraværet, men man vet lite om hvilke som har lyktes, hvordan man kan høste av andres erfaringer og hva som er årsakene til sykefraværet.

Idébanken har satt seg fore å gi svar på disse spørsmålene og skal være en kunnskapsbase hvor hvem som helst skal kunne sette inn og ta ut nyttige erfaringer om sykefravær. Idébanken skal innhente resultater og erfaringer fra tiltak i arbeidslivet, fra forsøksvirksomhet og forskningsprosjekter og systematisere, vurdere og formidle gode ideer og nyttige erfaringer til bedrifter og arbeidstakere. Banken skal også bidra til å initiere nye tiltak og prosjekter.

Legens rolle

– Hvilken rolle kan leger spille for Idébanken?

– Vi ønsker at leger bruker kunnskapen de finner i Idébanken og gir signaler om hva som kan settes i verk av tiltak, sier sekretariatsleder Steinar Aasnæss som styrer prosjektet sammen med Anita Ingebrigtsen. – Leger er nøkkelpersoner i forhold til arbeidstakeres helse. Yrkesgruppen har høy status hos ansatte og hva leger sier i forhold til arbeidsrelaterte helseplager vil være viktig. Via kontakten med pasientene har legene førstehånds informasjon om sammenhenger mellom helse og arbeid og de vet noe om hva som kan gjøres, sier Aasnæss.

Hjemmeside

Idébankens tilbud spenner fra svartjeneste og hjemmeside på Internett til egne publikasjoner og direkte kontakt med bedrifter. Det er også inngått samarbeid med Tiden Norsk Forlag, som vil betjene bestillinger av materiell.

Idébanken for sykefraværsarbeid er finansiert av Sosial- og helsedepartementet. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2002. Bankens lokaler er i Statens Arbeidsmiljøinstitutt i Oslo. Les mer om prosjektet på Internett: www.idebanken.org/

E-postadresse: steinar.aasnass@stami.no og anita.ingebrigtsen@stami.no

Anbefalte artikler