Helsefakta

Artikkel

Antall godkjente spesialister i 1960, 1991 og 2000

1960

1991

2000

Allmennmedisin

1 142

2 678

Anestesiologi

13

367

759

Arbeids-/yrkesmedisin

4

13

190

Barnesykdommer

88

335

511

Barne- og ungdoms-psykiatri

7

96

141

Fysikalsk medisin og rehabilitering

2

77

120

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

70

377

633

Generell kirurgi

222

878

1 200

– Barnekirurgi

19

26

– Gastroenterologisk kirurgi

80

141

– Karkirurgi

68

113

– Thoraxkirurgi

2

57

94

– Urologi

7

85

139

Hud- og veneriske sykdommer

86

130

179

Immunologi og transfusjonsmedisin

3

43

62

Indremedisin

213

1 006

1 429

– Blodsykdommer

26

49

– Endokrinologi

35

63

– Fordøyelsessykdommer

117

169

– Geriatri

52

101

– Hjertesykdommer

158

266

– Infeksjonssykdommer –

43

79

– Lungesykdommer

218

182

188

– Nyresykdommer

54

90

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

22

27

34

Klinisk farmakologi

25

31

Klinisk kjemi

95

114

Klinisk nevrofysiologi

5

21

28

Medisinsk genetikk

19

28

Medisinsk mikrobiologi

18

93

113

Nevrokirurgi

4

38

54

Nevrologi

56

190

257

Nukleærmedisin

47

Onkologi

57

111

Ortopedisk kirurgi

20

186

445

Patologi

6

121

184

Plastikkirurgi

7

57

86

Psykiatri

142

731 1 042

Radiologi

121

351

515

Revmatologi

30

117

149

Samfunnsmedisin

346

571

Øre-nese-halssykdommer

93

233

334

Øyesykdommer

71

258

366

Kilde: Legeforeningens register

For prosentandel kvinner i hver hovedspesialitet i 1960, 1991 og 2000, se Helsefakta i nr. 3/2000. Merk at samme lege kan ha flere spesialistgodkjenninger og er da medregnet under flere spesialiteter. Merk at tabellen omfatter alle leger med norsk spesialistgodkjenning. En del av disse er utenlandske leger som ikke lenger er i Norge.

Anbefalte artikler