Les mer om ...

Artikkel

Søvnløshet

Det finnes alternativer til hypnotika i behandlingen av kronisk søvnløshet. I Bergen har man forbedret søvnlengde og søvnkvalitet hos 22 pasienter ved hjelp av et kortvarig, strukturert behandlingsopplegg med søvnrestriksjon og stimuluskontroll.

Side 547, 579

Kronisk obstruktiv lungesykdom

Et nytt program for lungemedisinsk behandling gjør at færre pasienter trenger hospitalisering. Langvarig oksygenbehandling er, foruten røykeslutt, det eneste som reduserer dødeligheten ved kronisk obstruktiv lungesykdom, som nå også er godkjent som yrkesskade.

Side 550, 551, 558, 614

Hyperaktive barn

Foreldrene til barn med hyperkinetiske forstyrrelser begynner ofte å engste seg allerede i barnets første eller annet leveår, lenge før diagnosen stilles. Et helhetlig behandlingsansvar for disse barna etterlyses.

Side 549, 584

Patologidiagnostikk

Serien om moderne patologidiagnostikk avsluttes med artikler om DNA-analyser, merket mammabiopsi og mikrodisseksjon.

Side 589, 595, 598

Tromboseprofylakse ved kirurgi

Overgang fra dekstran til lavmolekylært heparin som tromboseprofylakse ved ortopediske inngrep reduserte forekomsten av tromboemboliske komplikasjoner ved Regionsykehuset i Trondheim.

Side 565

Selvangivelsestid

Det er ingen store endringer i skattereglene for selvstendig næringsdrivende leger, men myndighetene hevder at driftstilskudd og trygderefusjon ikke kan overføres til aksjeselskaper.

Side 620, 635

Cystisk fibrose

Overlevelsen hos pasienter med cystisk fibrose i Helseregion Vest er god. Det er viktig med best mulig lunge- og ernæringsstatus i påvente av mulig fremtidig genterapi.

Side 568

Regionsykehusene på Internett

Kun tre av fem regionsykehus har åpne Internett-sider, og det som presenteres, er ikke imponerende.

Side 622

Anbefalte artikler