Regionsykehus på Internett

Grete Strand Om forfatteren
Artikkel

Sidene bærer til en viss grad preg av et pliktløp. Målgruppen er pasienter og publikum, og det finnes lite relevant stoff beregnet på helsepersonell utenfor sykehus. Ingen av sykehusene formidler informasjon om ventelister eller kvalitetsvurderinger av virksomheten.

Den manglende entusiasmen kan skyldes satsing på Intranett til sykehusets ansatte som flere av sykehusene er ferdig med eller holder på å utvikle. I denne testen av regionsykehusenes Internett-sider ser vi bare på nettsidene som presenterer sykehusene utad, mens Intranettet for de ansatte ikke er evaluert.

Regionsykehuset i Trondheim

Ved å søke i Kvasir finner man ikke hjemmesidene til Regionsykehuset i Trondheim. En henvisning legges inn slik at sidene finnes ved søk, men det er ikke gjort til tross for lansering av nettsidene 15.11. 1999.

Informasjonsavdelingen har redaktøransvar og oppdaterer sidene. I løpet av første halvår 2000 vil sykehuset lansere Intranett for de ansatte. Det vil bli en mye mer omfattende løsning enn Internett-sidene, som er beregnet på brukere og publikum utenfor sykehuset.

Ansatte ved Regionsykehuset i Trondheim har ikke tilgang til Internett. Innholdet er delt i nyheter, om sykehuset, medisinsk assistanse, pasientinformasjon, arrangement, infobank, forskning og utvikling, utdanning og undervisning.

Panelet mener

Brukervennlighet : Designen er enhetlig og sidene kommer raskt frem. Åpningsbildet er ikke særlig oversiktlig. Den brede høyremargen brukes ikke til noe. Det er bortkastet skjermplass. Ved alle klikk på menyen i venstre ramme kommer det en forklarende tekst frem i en grønn ramme midt på siden. Denne teksten er flere steder overflødig og medfører dessuten mange ekstra klikk.

Innhold : Nettsidene er halvgjort og uferdige. Det finnes ingen nyheter fra siste uke, og de fleste sidene forteller at «her kommer det stoff etter hvert». Jobbsøkebasen som er påbegynt, ser ut til å kunne fungere bra når den blir ferdig. Kart over området er lagt ut, men det er dessverre uleselig. De enkelte avdelinger er lette å finne, men det står lite om hver avdeling. Fagterminologi har sneket seg inn, og i stedet for å oversette har man føyd til en ordliste nederst i teksten. Det virker kunstig. Sidene for avdelingene er ikke oppdatert siden våren 1999, til tross for at siden ble etablert først i november. Det er også flere trykkfeil. Det er lurt å plassere 113-nummeret tydelig og sentralt i første bilde. Pasientinformasjon inkluderer bestemmelser om fritt sykehusvalg og pasientrettigheter. Under valget innleggelse/visittid og poliklinikk er det helt tomt. Det finnes imidlertid en rekke lenker under forskning og utdanning, noe som trekker inntrykket litt opp.

Helhetsinntrykk : Åpenbart under konstruksjon. Men sidene kan bli bra etter hvert.

Samlet vurdering :

Ullevål sykehus

Ullevål sykehus har ikke hjemmesider. De har satset på et Intranett som har vært på luften siden juli 1999. Informasjonsavdelingen forteller om planer for Internett-sider, som vil komme i løpet av året. Biblioteket ved Ullevål sykehus har egne hjemmesider.

Regionsykehuset i Tromsø

Sykehuset har ikke egne nettsider, men tre avdelinger har laget egne sider som kommer frem ved søk på Regionsykehuset i Tromsø i Kvasir. Det jobbes litt med saken, men alle planer er foreløpig i støpeskjeen. Sykehuset har hatt Intranett i en testperiode, men har ikke tilgang til det lenger.

Haukeland Sykehus

Informasjonsavdelingen er ansvarlig for sidene, som ble lansert 15.11. 1999. Haukeland Sykehus har et godt utbygd Intranett som har vært i drift i halvannet år. Innholdet på de åpne Internett-sidene er nyheter, pasientinformasjon, ledige stillinger, avdelinger, om sykehuset, årsmelding og en engelsk informasjonsside.

Panelet mener

Brukervennlighet : Hjemmesidene til Haukeland Sykehus har rask nedlastingstid og enkel layout. Man føler seg velkommen til hjem-mesiden og til sykehuset. Det er lagt ut noen fargebilder som liver opp, men totalinntrykket er likevel et litt kjedelig. Navigeringen er god, selv om knappen Mer informasjon kan oversees. Det kan også diskuteres om dette valget bør finnes på slutten av lenken i stedet for i en egen ramme. Det hele er imidlertid enkelt og lett å bruke.

Innhold : Det er mange unødvendige skrivefeil. For eksempel mangler siste bokstav i ord flere steder. Nyheter presenteres tydeligvis ikke hver dag, men ofte, og er interessante. Pasientinformasjonen er meget bra, attpåtil med kart. Men man blir lei av å lese at Haukeland Sykehus er størst i Norge på nesten alle sidene.

De enkelte avdelinger er tydeligvis gitt frihet til å bygge sine egne sider. Det har medført flotte hjemmesider med egen design for Avdeling for medisinsk genetikk og Kvinneklinikken, mens de andre avdelingene ikke har gjort noe. Det er noe forvirrende.

Den engelske versjonen er bare en oversettelse av annet stoff og er for svak i forhold til fremmedspråklige pasienter. Informasjonen er sparsommelig på flere av sidene, men relevant. Sidene mangler eksterne referanser. Det er ingen lenker til andre sykehus, helse- eller forskningsinstitusjoner.

Helhetsinntrykk : Minimalistisk og litt kjedelig, både i layout og innhold. Oppdaterte nyhetsnotiser trekker opp, sammen med god pasientinformasjon. Mangel på eksterne lenker trekker litt ned. Mye selvskryt.

Samlet vurdering :

Rikshospitalet

Sidene ble lansert i september 1999, og oppdateres av informasjonsavdelingen. Sykehuset har et Intranett, men det er ikke særlig godt utbygd. Rikshospitalet venter med utvikling av Intranettet til flytting i nye lokaler. Stoffet på Internett er delt inn i nyheter, Rikshospitalet flytter, økonomi og organisasjon, undervisning, forskning og utvikling og pasientinformasjon.

Panelet mener

Brukervennlighet : Utformingen er tiltalende, enkel og logisk. En nettside som virker seriøs, men kanskje litt byråkratisk. Den gir ikke et mykt inntrykk. Førstesiden er en nyhetsside, som raskt kommer til syne. I høyre spalte finner man et nyhetsarkiv sammen med en rekke varierte tematiske områder som man kan klikke seg inn på, fra forskning til flytteplaner. En rekke lenker er flettet inn i teksten der det er aktuelt med referanser. Pasientinformasjonen er presentert på en ryddig og kortfattet måte, og det følger med oversiktlige kart over både det gamle og nye sykehuset.

Innhold : Nyhetene er egenproduserte fra sykehuset eller klipp fra fag- og nyhetspresse. Det er få nyheter, og de er gamle. For eksempel er første pasient på Gaustad 30.11. 1999 fortsatt en nyhet to måneder etter. Valget undervisning inneholder nesten ingen ting. Under organisasjon er det noen stikkord om de ulike avdelinger; om noen avdelinger står bare navnene på avdelingsoverlege og oversykepleier. Det er imidlertid god pasientinformasjon delt mellom gammelt og nytt Rikshospital. Heller ikke her er det noe fagstoff og få eksterne lenker. Men lenkene er flettet naturlig og tematisk inn i de ulike tekstkategoriene.

De enkelte avdelinger er lette å finne, men informasjonen for hver avdeling er begrenset, omtrent som ved Regionsykehuset i Trondheim. Det finnes en fin oversikt over forskningsvirksomheten med konkrete eksempler på resultater.

Helhetsinntrykk : Ryddig layout. Få lenker, lite informasjon om avdelingene. Bra pasientinformasjon.

Samlet vurdering :

Anbefalte artikler