Kommentar til Legeforeningens kommentar til NOU 1998: 21

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg vil rope et varsku når Legeforeningen uttaler at det er særlig viktig å ha rettsvern for psykiatriske pasienter, barn og umyndige ved at det er forbeholdt autorisert helsepersonell å behandle disse (1).

  I denne sammenheng vil jeg minne om at det bare er Sverige som har en så restriktiv lovgivning at det ikke er tillatt å behandle barn og gravide. Dessuten kan jeg opplyse om at det i en rapport fra European Council for Classical Homeopathy (den europeiske organisasjonen som også omfatter homøopater uten legeutdanning) om den juridiske situasjonen i europeiske land vil komme klarere frem at det faktisk ikke er så mange restriksjoner som vi tidligere trodde.

  Vi har visst lenge at i følgende land har homøopater som ikke er leger lov til å praktisere: Norge, Sverige (med de gitte restriksjoner), Danmark, Finland, Tyskland, Sveits (i noen av kantonene), Nederland, Storbritannia, Irland, Island, Hellas, Portugal.

  Det er nå kommet frem at det ikke er forbudt for den som ikke er lege å praktisere i Spania, Frankrike, Italia og Belgia. Det var en stor overraskelse for mange. Men i disse landene er det mange leger som driver med homøopati, og de har gitt inntrykk av at loven hindrer andre i å behandle. Så vidt meg bekjent tillater til og med European Committee for Homoeopathy, legenes europeiske homøopatiorganisasjon, og det franske homøopatiforbundet følgende yrkesgrupper som medlemmer: sykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter, tannleger og veterinærer.

  Det eneste landet jeg med sikkerhet kan si at det ikke er tillatt for andre enn leger å praktisere i er Østerrike. Så Legeforeningen kan i hvert fall ikke vise til situasjonen i andre land. Tvert imot vet vi at situasjonen har endret seg i Belgia, der det tidligere ikke var tillatt å praktisere.

  Og den portugisiske presidenten satte ned foten mot forslag om at bare leger skulle få behandle.

  Med EU-parlamentets forslag fra 1998, støttet av Europakommisjonen nylig, kan vi ikke si annet enn at Europa er en relativt liberal del av verden når det gjelder hvem som får behandle.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media