Spesialistutdanningen

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Ferdighetskrav/prosedyreliste i nukleærmedisin

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre ferdighetskrav/prosedyreliste i spesialiteten nu-

kleærmedisin. Det skal ved søknad om spesialistgodkjenning i nukleærmedisin vedlegges utfylt og attestert sjekkliste etter fastsatt formular med krav til ferdigheter. Prosedyrelisten kreves vedlagt søknader om spesialistgodkjenning i nukleærmedisin levert etter 1.1. 2004. Legeforeningen ser imidlertid helst at skjemaet blir benyttet så snart som mulig, slik at vi kan vinne erfaring med bruken av det.

Informasjon om vedtaket er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Legeforeningens Internett-sider i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningen ved Elisabeth Smith, telefon 23 10 91 24.

Sjekkliste for fysikalsk medisin og rehabilitering

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre sjekkliste for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. Det skal ved søknad om spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering vedlegges utfylt og attestert sjekkliste etter fastsatt formular med krav til ferdigheter. Sjekklisten kreves vedlagt søknader om spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering levert etter 1.1. 2004. Legeforeningen ser imidlertid helst at skjemaet blir benyttet så snart som mulig, slik at vi kan vinne erfaring med bruken av det.

Informasjon om vedtaket er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og kan også fås ved henvendelse til Legeforeningen ved Elisabeth Smith, telefon 23 10 91 24.

Anbefalte artikler