m2020/9
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentarer
Debatt
Kronikk
Originalartikler
Kort rapport
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Fra laboratoriet
Intervju
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Ph.d.-disputaser
Minneord

Inge Jøran Hagen

Ernst Arne Høiby

Ernst Arne Høiby

Per Andersen

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media