På fantasiens vinger

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Ambisiøse IT-planer med påfallende fantasifulle navn, men uten påfallende realitetsforankring, ser ut til å være en slags morbid regel i helsevesenet: «Mer helse for hver bIT» het den første nasjonale IT-planen fra 1997. Den slo fast at innen år 2000 skulle helsevesenet stort sett være papirfritt, og at informasjonen skulle flyte sømløst og elektronisk mellom aktørene. Siden har, i tur og orden, storslåtte nasjonale planer som «Si @!» fra 2003, «S@mspill 2007» fra 2004 og «Samspill 2.0» fra 2008 alle lovet varianter av samme sømløse helsevesen, foreløpig som kjent til liten nytte.

Men nå skal det dristige prosjektet «Akson», ledet av Direktoratet for e-helse, endelig løse det hele. Dette er «et konsept for helhetlig samhandling» mellom fastleger, NAV, barnevern, sykehjem og «digitale løsninger i hele Helse-Norge». For å bidra med sin del av regningen krever regjeringen at tilstrekkelig mange kommuner signerer en intensjonserklæring om støtte innen 1. juli 2020. Gigantprosjektet bygger på en visjon fra 2012 og skal tas fullt i bruk først i 2030. Kostnaden beregnet til sånn cirka 22 milliarder – noe som gjør det samfunnsøkonomisk lønnsomt først fra 2037. Og navnevalget er igjen påfallende fantasifullt. Historien viser at lite kan gå galt med et slikt utgangspunkt.

Anbefalte artikler