Et historisk landsstyremøte

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Vi gjennomførte et godt, digitalt landsstyremøte onsdag 27. mai. Teknikken fungerte, alle kom på med lyd og bilde, dirigentene holdt avstand, delegatene var debattlystne og presidentkjedet passet fortsatt.

Landsstyret tok kloke beslutninger, som ble fattet enstemmig. Dette gir gode rammer for sentralstyrets videre arbeid.

En av de første sakene på dagsorden var årsrapporten. Det er foreningens melding til landsstyret om arbeidet som er gjort. Her kan landsstyret etterlyse tema og peke på hva som blir viktig framover. Hva er gjort med klimaresolusjonen siden forrige møte? Hvorfor ble lånerenten differensiert? Står kvaliteten i spesialistutdanningen ved lag? Sentralstyret svarte etter beste evne og tok med seg landsstyrets tilbakemeldinger.

Lovendringer er en egen kunstart. Det er nøye regulert hvordan Legeforeningens lover skal vedtas, og det må gjøres gjennom en møysommelig prosess. Først må lovendringsforslagene fremmes fire måneder før årsmøtet, deretter skal de høres i hele organisasjonen, før det kreves 2/3 flertall for å vedta de nye lovene. Dette skal være seige prosesser, fordi lovene er førende for vårt arbeid. Årets lovendringssaker var kompliserte, men viktige. Fagaksens nye lover trengte justeringer. Dette er et godt eksempel på at det er vanskelig å overskue alle effekter av en endret ordlyd i første runde. Landsstyret jobbet seg godt gjennom, klargjorde intensjonene og gjorde de nødvendige endringene. Nye behov for justeringer ble oversendt sentralstyret for videre arbeid. Dette vil bli behandlet på nytt kommende landsstyremøte. Rettshjelpsutvalget hadde foreslått viktige justeringer av det etablerte regelsettet, som landsstyret sluttet seg til uten videre debatt.

Legeforeningen leverte et godt regnskap i 2019. Budsjettet for neste år skal behandles på landsstyremøtet i desember. Da skal også sentralstyret levere en gjennomgang av foreningens samlede økonomi. Landsstyret ønsker en vurdering av kontingentfordelingsmodellen, i tillegg til en langtidsplan for å gjøre Legeforeningens økonomi mindre sårbar for svingninger i finansmarkedene. Dette arbeidet har sentralstyret allerede igangsatt. Sentralstyret vil også komme tilbake med en ny vurdering av rentesatsen i lånefondet, etter en debatt om oppfølgingen av landsstyrets forrige vedtak.

Legeforeningen har nå lovfestet et menneskerettighetsutvalg, og landsstyret sjøsatte skuta med god vind i seilene. Sentralstyret vil raskt invitere til oppnevning av medlemmene, slik at dette viktige arbeidet kan begynne 1. september.

Vi hadde en god, digital plattform for møtet. Men det var litt rart å stå der foran skjermen og se 170 kjente fjes på hjemmekontor. Smilene var der, men latteren manglet. Engasjementet var høyt, men ingen hørte applausen for de gode innleggene. Pausene var der, men akk så ensomme. Jeg er stolt av gjennomføringen, kraften, forberedelsene og kvaliteten på det vi gjorde. Men landsstyremøtet er best med delegatene til stede. Derfor skal vi møtes ansikt til ansikt når det er trygt igjen, og da blir gleden desto større.

Anbefalte artikler