Fire av ti vil satse mer på helse

Tor Martin Nilsen Om forfatteren
Artikkel

– 2020 er et unntaksår for hele samfunnet, og koronaviruset har tydeliggjort behovet for en sterk helsetjeneste, sier president Marit Hermansen.

TYDELIG: Nesten 40 prosent av befolkningen mener at helse og omsorg må ha regjeringens førsteprioritet. Illustrasjonsfoto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

12. mai la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2020. Konsekvensene av covid-19 og lav oljepris har snudd norsk økonomi på hodet, noe som innebærer tøffe omprioriteringer.

At det er behov for en nødvendig satsing på helsetjenesten, gjenspeiles i en fersk spørreundersøkelse utført av Kantar på vegne av Legeforeningen. Nesten 40 prosent av befolkningen mener at helse og omsorg må ha regjeringens førsteprioritet.

– Det er gledelig at befolkningen rangerer helse på topp. I løpet av pandemien har sykehusene, kommunene og fastlegene på kort tid vist stor omstillingsevne, sier Hermansen.

Koronapott til sykehusene

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke sykehusene med 5,5 milliarder kroner som følge av koronakrisen. En midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften gir også en besparelse på rundt 500 millioner kroner. Samlet gir dette de regionale helseforetakene et økt handlingsrom på 6 milliarder kroner.

– Dette er velkomment og sikrer at sykehusene kan dekke økte kostnader og trappe opp igjen til mer normal drift samtidig som beredskapen ivaretas, sier Anne-Karin Rime, leder i Overlegeforeningen.

Legeforeningen mener dette bør markere starten på en nødvendig satsing på helsetjenesten fremover.

– Pandemien har tydeliggjort behovet av lagre for smittevern- og medisinsk utstyr. Vi må også revurdere hvordan vi bygger sykehus i fremtiden, med tanke på beredskap og intensivkapasitet, sier Rime og understreker:

– Det er også viktig at avtalespesialistene får dekket sine reduserte inntekter som følge av korona og dermed færre pasientkonsultasjoner.

Praksiskompensasjon

Regjeringens handlingsplan for fastlegeordningen ble lagt frem dagen før revidert nasjonalbudsjett og lover 1,6 milliarder kroner i friske midler over fire år. I revidert nasjonalbudsjett er det i tillegg midler til å starte deler av tiltakene allerede fra 1. mai 2020.

Regjeringen foreslår å gi fastlegene praksiskompensasjon på 80 millioner kroner. Dette skal dekke utgiftene knyttet til koronakarantene og sykdom.

– Dette er en gledelig avklaring. Det får enorme konsekvenser når en fastlege er ute av drift i 14 dager. Nå er det viktig at alle kommuner raskt får på plass rutiner for utbetaling av kompensasjon, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Fredag 29. mai ble det kjent at regjeringen vil bevilge 53 millioner kroner til 100 nye og midlertidige LIS-stillinger.

Kristin Utne, leder i Yngre legers forening, er veldig glad for økningen. Hun understreker imidlertid at behovet for flere LIS-stillinger er permanent.

Anbefalte artikler