Les mer om

Artikkel

Overvekt og spiseforstyrrelser

Overvekt og fedme er alvorlige helseproblemer og er vanskelige å behandle. Et tverrfaglig behandlingsopplegg med vekt på livsstilsendringer for barn og ungdom med alvorlig fedme viste moderate endringer i kroppsvekt og kroppssammensetning etter ett år, men det var store individuelle forskjeller.

En allmennlege kan ha få pasienter med spiseforstyrrelser og vansker med å etablere gode relasjoner til slike pasienter i en presset arbeidshverdag. Dette kommer frem i en kvalitativ studie med allmennleger i Nord-Norge.

Originalartikkel: Livsstilsbehandling av barn og ungdom med alvorlig fedme - resultater etter ett år
Originalartikkel: Allmennlegers erfaringer med pasienter med spiseforstyrrelser

Lærdommer fra covid-19-pandemien

Pasienter med covid-19 kan ha negative nasofarynksprøver tidlig i sykdomsforløpet. Sammenliknet med årene 2017–19 gikk antall registrerte tilfeller av meldepliktige smittsomme sykdommer i Norge kraftig ned under den første fasen av pandemien.

Norge var ikke godt nok forberedt på en pandemi, skriver tre sykehusleger. Antall intensivplasser må økes, intensivmedisin må styrkes som fagområde, og trening for en ny pandemi må gjøres obligatorisk ved alle sykehus. Globalt truer koronapandemien barns helse. Tiltak som kan bremse smitte, kan føre til mindre vaksinering, sult og mangel på helsetjenester.

Leder: Verdens barn er sårbare for ringvirkninger av pandemien
Kronikk: Helseberedskap mellom to pandemier: alltid beredt?
Kort rapport: Registrerte meldingspliktige smittsomme sykdommer under covid-19-responsen
Kort kasuistikk: Covid-19 med negative nasofarynksprøver tidlig i forløpet

Disputas, eksamen og digital undervisning

Er doktorgradsdisputaser på engelsk mer inkluderende og mindre eksklusive enn disputaser på norsk? Hvordan tester man medisinstudenters kunnskaper og ferdigheter? Hvilke eksamensformer og oppgavetyper er best?

Ved stengningen av universitetene i mars ble undervisningen lagt om og gjort digital, og medisinstudentenes hverdag endret seg dramatisk. Vil dette svekke studentenes kliniske ferdigheter?

Debattartikkel: Disputasen er en del av doktorgradsprøven
Kronikk: Eksamenslære for dummies
Legelivet: Korona-studentlivet

Anbefalte artikler