Julie Didriksen Om forfatteren
Artikkel

Det skjer av og til at svamper og andre ting blir glemt igjen i pasienter under operasjoner. En nylig operert pasient ble litt engstelig da han hørte på en samtale om dette, gjengitt i Tidsskriftets utgave nr. 23/1912 (Tidsskr Nor Lægeforen 1912; 32: 1027).

Appendicit og en paraply. Efterglemte saker. Man (d.v.s. endel publikumer) talte om operationer, fortæller «The Medical Press» for 13de novbr iaar, og en herre fortalte en historie om, hvorledes en slurvet operatør hadde sydd ind en svamp i et saar. En anden herre kunde oplyse, at slikt ikke var nogen sjelden hændelse, og en tredje mente, at i tilfælde av dødsfald under saadanne omstændigheter vilde doktoren bli kjendt skyldig i uagtsomt drap. En liten gentleman borte i kroken oplot da sin røst: «Jeg skulde ønske m. h. ikke vilde snakke om slike ting, – de skræmmer mig jo rent.»

Illustrasjon: ilbusca/iStock

Under saadanne omstændigheter vilde doktoren bli kjendt skyldig i uagtsomt drap

«Hvordan det da?» spurte førstemand i konversationen.

«Aa jo, for tre uker siden blev jeg operert for appendicit, og netop den morgen hørte jeg doktoren snakke om, at han hadde mistet paraplyen sin.»

Anbefalte artikler