Lovendringer i fagaksen

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Behovet for endringene har vist seg gjennom erfaringer med arbeid i fagaksen.

Lovendringer i fagaksen ble drøftet under Legeforeningens digitale landsstyremøte. Forslagene omhandlet syv bestemmelser som er knyttet til blant annet valg av delegater til faglandsrådet, valgkomité, fagstyrets vararepresentanter, fagstyrets rolle i faglandsrådet og faglandsrådets formål og mandat. Behovet for disse endringene har vist seg gjennom erfaringer med arbeid i fagaksen.

Sentralstyret behandlet saken i møte 29. april 2020. Lovendringsforslagene ble votert over samlet og enstemmig vedtatt. Les mer om lovendringene på legeforeningen.no

Anbefalte artikler