Forside nr. 9/2020

Artikkel

Illustrasjon © Ashkan Honarvar

Mat er ikke bare næring. I det første måltid ved mors bryst smelter alle sanser sammen – i barnets første opplevelse av total nytelse og ro. Senere er mat fellesskap, glede, tilfredsstillelse og lyst. Mat er følelser. Men mat kan også være ensomhet, skam og sinne. I ICD-11 har overspising for første gang fått egen diagnosekode. Lidelsen kjennetegnes av episoder med stort matinntak etterfulgt av skam og selvforakt. Spiseepisodene foregår alene, og ofte om natten. De fleste snakker aldri med noen om spiseforstyrrelsen sin.

Forsideillustrasjonen er laget av Ashkan Honarvar. Mer av hans arbeid kan du se her: https://ashkanhonarvar.com

Anbefalte artikler