Minileder

Are Brean

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Stig Rognes
Marit Fjellhaug Been

Leder

May Brit Lund

Kommentarer

Fredrik A. Walby
Martin Ø. Myhre
Anine T. Kildahl
Øivind Ekeberg
Erlend Hem
Jørg Mørland
Helge Waal
Dagfinn Hessen Paust
Andreas Wahl Blomkvist
Sverre Eika
Niklas Starck Westerberg
Tuva Kolstad Hertzberg
Reidar Tyssen
Helge Skirbekk
Karin Isaksson Rø

Rettelse

Debatt

Marit Kolby Zinöcker
Inge Andreas Lindseth
Steinar Krokstad
Stefan Hjørleifsson
Marte Riseth
Benedicte W. Wardemann
Harald Sundby
Ingvild Vatten Alsnes
Paul Christoffer Lindemann
Karianne Wiger Gammelsrud
Iren Høyland Löhr
Per Espen Akselsen
Morten Lindbæk
Arnfinn Sundsfjord

Kronikk

Conrad Arnfinn Bjørshol
Bjørn Jamtli
Jo Kramer-Johansen
Helge Myklebust
Steinar Olsen
Trond Nordseth
Sven Mollekleiv
Siw Lilly Osmundsen
Jan Erik Nilsen
Hans Morten Lossius

Fra andre tidsskrifter

Torbjørn Øygard Skodvin

Originalartikler

Odd Mjåland
Andreas Nygaard
Christopher Storm-Larsen
Tor Brommeland
Annette Olsen
Cathrine Iversen
Ketil Størdal
Kaitlyn M. Tsuruda
Sameer Bhargava
Lars A. Akslen
Hilde Bjørndal
Solveig Hofvind

Kort rapport

Lisa Aarhus
Ingrid Sivesind Mehlum

Klinisk oversikt

Katarina Zak Stangeland
Theis Huldt-Nystrøm
Xiaotong Li
Kjersti Danielsen

Noe å lære av

Stig Halsøy Leknesund
Torgeir Finjord
Stina Jordal

Medisinen i bilder

Paulina Due-Tønnessen
Inge Rasmus Groote

Medisin og tall

Stian Lydersen
Morten Wang Fagerland
Petter Laake

Intervju

Martin Hotvedt

Helse og jus

Legelivet

Språkspalten

Trond Trætteberg Serkland
Thomas Pahr
Ingrid Anna Teigen
Jon Andsnes Berg

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen

Anmeldelser

Ragnhild Fjelltveit Skagseth

Minneord

Nils Olav Solum
Frank Brosstad
Geir Gogstad
Hanne Bjørnstad
Ole-Bjørn Tysnes
Anne Karin Brigtsen

Aktuelt i foreningen

Lisbet T. Kongsvik