Uten tillitsvalgte – ingen legeforening

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Fløttardag var i det gamle bondesamfunnet den dagen i året da gårdsarbeidere kunne bytte arbeidsplass. 1. september annethvert år er den store fløttardagen i Legeforeningen.

Da starter de nye styreperiodene for foreningsleddene, og mange tillitsvalgte starter opp i nye verv. Over 3000 av våre medlemmer er tillitsvalgte eller har andre verv i foreningen. De gjør hver dag en viktig innsats for fellesskapet. Høsten skal brukes til å bli kjent med nye folk, tre inn i nye roller og ikke minst stake ut den politiske kursen for den kommende toårsperioden. Det er rikelig med utfordringer å ta fatt på.

Legeforeningen er en komplett profesjonsforening med høy oppslutning blant legene. Vi representerer fagmiljøet og forhandler lønns- og arbeidsbetingelser. Vi påvirker helsepolitikken ved vår fagkompetanse og kunnskap fra tjenesten der den utøves. Vi har juridisk spisskompetanse ved konflikter, og vi har støttekollegaordning i hele landet.

Einar Gerhardsen skrev i sin legendariske bok «Tillitsmannen»: «Hvis organisasjonsapparatet til enhver tid skal fungere på en tilfredsstillende måte, må medlemmene alltid forstå sine plikter og tillitsmennene være ansvarsbevisste, dyktige og pliktoppfyllende. […] Den første betingelse er selvfølgelig at de har interesse og vilje til å delta i arbeidet. Men det er ikke nok. De må også kjenne de regler som organisasjonsarbeidet skal utføres etter».

Legeforeningen har en god tillitsvalgtopplæring, og den er i kontinuerlig utvikling. Vi arrangerer regelmessige kurs over hele landet for å skolere de tillitsvalgte i deres funksjoner. I tillegg holder de ulike yrkesforeningene tariffkonferanser og en rekke andre arrangementer for de tillitsvalgte. Legeforeningen er medlem i Akademikerne som også har tillitsvalgtopplæring i stat og kommune. Det ligger mye informasjon samlet på våre nettsider om mulighetene for opplæring for nye og gamle tillitsvalgte.

For mange innebærer også tillitsvalgtrollen at de velges inn i et styre i Legeforeningen. Da er det viktig å forstå hvilket ansvar og hvilke muligheter det innebærer. Legeforeningens lover og vedtekter regulerer de formelle sidene, men det dukker fort opp problemstillinger knyttet til politikkutvikling, pressekontakt, juridisk ansvar eller konfliktløsning. Legeforeningens sekretariat har lang erfaring og god kompetanse med å bistå foreningsleddene i dette arbeidet, og det er klokt å bruke tid på dette i oppstartsfasen for nye styrer.

Et tillitsverv gir ansvar, oppgaver og muligheter til å påvirke. Men aller mest gir det spennende erfaring, ny kunnskap og lederkompetanse. Jeg har lært mye gjennom mine år i ulike tillitsvalgtroller. Kunnskap om forvaltning, helsetjenestens oppbygning, politisk påvirkning, teamarbeid og forhandlingsteknikk er noen av områdene som tillitsvalgtrollen kan by på.

Men aller viktigst; uten tillitsvalgte – ingen legeforening. Jeg er takknemlig for alle dere som har sagt ja til tillitsvalgtrollen, trådt fram og ønsker å gjøre noe for fellesskapet. Legeforeningen skal gjøre sitt beste for å skolere og ruste dere for oppgaven.

Når fløttardagen er her, gleder jeg meg til å ta fatt på det nye som ligger foran oss – sammen med dere.

Anbefalte artikler