Sviket

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. Utstrakt bruk av sterkt avhengighetsdannende opioider har bidratt til over 400 000 dødsfall. Legemiddelfirmaets fremferd er ille nok i seg selv. Men enda mer forstemmende er det at legene, pasientenes presumptive forsvarere, har latt seg forlede til å forskrive de enorme mengdene opioider. Nå viser det seg at retningslinjene de har fulgt er utarbeidet av kolleger med udeklarerte bindinger til produsentene.

  National Academies of Science, Engineering and Medicine (NASEM) er en paraplyorganisasjon for vitenskapsakademiene i USA, og den viktigste leverandøren av uavhengige retningslinjer innen blant annet helse. En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. NASEMs retningslinjer tilsier nemlig at kun «pågående» interessekonflikter skal oppgis. Mottok man store penger fra industrien i går, er man altså fri for interessekonflikter i dag, er NASEMs logikk. I tillegg har NASEM selv mottatt et sted mellom 10 og 25 millioner dollar i sponsing fra en av produsentene. At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media