Niklas Starck Westerberg Om forfatteren

I Tidsskriftets utgave 10/2019 ble det publisert en artikkel om jobb-hjem-balanse i to kohorter av norske leger (1). Hva tenker forfatterne om at det kun er 6 år mellom de to kohortene? Er det vesentlig forskjell i arbeidssituasjonen mellom kohortene? Dette representerer jo kun at den ene gruppen ble ferdige på legestudiet samtidig som den andre begynte. Er det virkelig grunn til å tro på en endring på så kort tid eller er det mer sannsynlig at dette representerer statistisk støy? 

1

Hertzberg TK, Tyssen R, Skirbekk H et al. Jobb–hjem-balanse i to kohorter av norske leger. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0339. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler