Les mer om

Artikkel

Lystgass til barn

Lystgass er et nyttig alternativ for barn som trenger sedasjon ved enkelte diagnostiske og terapeutiske prosedyrer. Sykehuset Østfold har kartlagt effekten av lystgass ved 311 prosedyrer, bl.a. spinalpunksjon og mindre ortopediske inngrep, blant pasienter i alderen 4–17 år. Sykepleiere som administrerte lystgassen, vurderte effekten som god i fire av fem tilfeller, og at generell anestesi ville vært nødvendig uten bruk av lystgass i rundt to av fem tilfeller. Pasientenes smerteskår samsvarte med disse vurderingene. Svimmelhet var vanligste bivirkning. Bivirkninger medførte avbrytelse i sju tilfeller.

Originalartikkel: Bruk av lystgass hos barn

Sykling er sunt, men kan også være farlig

Fysisk aktivitet, bl.a. i form av sykling, er godt for folks helse og for folkehelsen. Men sykling kan også innebære ulykker og skader. Sørlandet sykehus Kristiansand har kartlagt 277 pasienter innlagt i perioden 2012–15 med skader fra sykkelulykker. Av disse hadde 6 barn og 22 voksne meget alvorlige og kritiske skader. De fleste ulykkene var eneulykker og ikke påkjørsler fra andre trafikanter. Forfatterne etterlyser et landsomfattende register for systematisk registering av syklistskader. Tiltak for å fremme sykling og forebygging av syklistskader er samfunnets og dermed politikernes ansvar. Viktigst er å skille syklister, gående og motoriserte trafikanter enda bedre.

Leder: Sykling er sunt, men kan også være farlig
Originalartikkel: Sykkelrelaterte skader på Sørlandet sykehus Kristiansand

Behandling av akne

Akne bør ikke oppfattes som en selvbegrensende ungdomsplage. Sykdommens psykologiske konsekvenser blir ofte undervurdert. Bruk av peroral og topikal antibiotika bør begrenses pga. faren for antibiotikaresistens. Det finnes en rekke gode og effektive topikale midler med ulik virkningsmekanisme. Utslettets morfologi kan være avgjørende for valget. Ved uttalt og terapiresistent akne anbefales systemisk behandling med vitamin A-derivatet isotretinoin.

Klinisk oversikt: Behandling av akne

Anbefalte artikler