Rettelse: Notis om alkoholforbud i USA

Julie Didriksen Om forfatteren

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0976.

I Tidsskriftet nr. 9/2019 på s. 860 skal den nest siste setningen i ingressen være: Selv om et av resultatene var at annen kriminalitet, for eksempel smugling, eksploderte, førte det også til at alkoholinntaket sank.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler