Bedre å bli fedmeoperert som tenåring?

Torbjørn Øygard Skodvin Om forfatteren
Artikkel

Fedmekirurgi hos tenåringer førte oftere til normalisering av blodtrykk og glukosenivå enn hos eldre, men antallet reoperasjoner var høyere. Dette viser en studie fra USA.

Fra høyre til venstre: En vanlig mage, gastrisk innsnøring (banding), gastrisk bypass og langsgående ventrikkelreseksjon (gastric sleeve). Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB Scanpix

Vektreduserende kirurgi utføres oftest på 30- og 40-åringer. Disse pasientene har dermed levd med forhøyet kardiovaskulær risiko i lengre tid. Ved å operere pasienter tidligere i livet kan man se for seg at den akkumulerte risikoen blir mindre.

I en amerikansk studie ble 161 tenåringer som ble operert med gastrisk bypass, sammenlignet med 396 voksne som sa at de som 18-åringer hadde en kroppsmasseindeks (BMI) på over 30, men som ble operert først da de var 25–50 år gamle (1). Fem år etter operasjonen var vekttapet ikke signifikant forskjellig i de to gruppene, hhv. 26 % og 29 % (p = 0,08). Blant pasienter med type 2-diabetes før operasjon var det ikke tegn til type 2-diabetes fem år etter hos 86 % av tenåringene og hos 53 % av de voksne. Tilsvarende tall for normalisering av blodtrykk var hhv. 68 % og 41 %. Tenåringene måtte imidlertid reopereres mye oftere (19 versus 10 av 500; p = 0,003). Dødsraten var lik, men blant tenåringene var to av de tre dødsfallene knyttet til overdose.

– Resultatene bekrefter funn fra mindre studier med betydelig bedring av fedmerelaterte følgesykdommer, men samtidig økt risiko for reoperasjon og mangel på viktige vitaminer og mineraler, sier Jøran Hjelmesæth, som er leder av Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo.

– I Norge utføres vektreduserende kirurgi hos ungdom som ledd i observasjonsstudien 4XL. Resultatene kan ha betydning for fremtidig behandling av ungdom med alvorlig fedme, sier Hjelmesæth.

Anbefalte artikler