()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risikoen for spontanabort øker med mors alder og med tidligere spontanabort og svangerskapskomplikasjoner. Dette viser en ny norsk studie.

  Illustrasjonsfoto: hsyncoban/iStock
  Illustrasjonsfoto: hsyncoban/iStock

  Over 400 000 svangerskap i perioden 2009–13 var med i en studie basert på data fra Medisinsk fødselsregister og Norsk pasientregister (1). Av disse endte 12,8 % i spontanabort. Andelen var lavest blant kvinner i alderen 25–29 år (10 %) og økte kraftig etter fylte 30 år – over halvparten av svangerskapene hos kvinner eldre enn 44 år endte med spontanabort. Gjentagelsesrisikoen var høy. Sammenlignet med førstegangsgravide økte risikoen for ny spontanabort med 50 % etter én spontanabort (justert oddsratio 1,5; 95 % KI 1,5–1,6). Risikoen for spontanabort dersom kvinnen hadde to tidligere spontanaborter var dobbelt så høy (justert oddsratio 2,2; 2,0–2,4), mens risikoen blant dem med tre tidligere spontanaborter var fire ganger så høy (justert oddsratio 4,0; 3,3–4,8).

  Andre typer komplikasjoner i tidligere svangerskap økte også risikoen for spontanabort. Kvinner som hadde opplevd prematur fødsel, dødfødsel, forløsning ved keisersnitt eller svangerskapsdiabetes i tidligere svangerskap, hadde økt risiko for spontanabort.

  – Dette er en deskriptiv studie som ikke kan si noe om årsakssammenhenger, sier Maria Magnus, som er studiens førsteforfatter.

  – Studien fanget heller ikke opp spontanaborter som ikke resulterte i kontakt med spesialisthelsetjenesten, sier hun til Tidsskriftet.

  Studien ble ledet av Siri Eldevik Håberg og gjennomført av forskere ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet. Dette senteret har status som Senter for fremragende forskning med støtte fra Forskningsrådet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media