()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Afrika sør for Sahara blir nesten hvert fjerde barn under fem år med ikke-blodig diaré behandlet med antibiotika.

  Illustrasjonsfoto: Riccardo Lennart Niels Mayer / iStock
  Illustrasjonsfoto: Riccardo Lennart Niels Mayer / iStock

  Diarésykdommer rammer mange barn og forårsaker over ½ million årlige dødsfall globalt, de fleste i Afrika. Anbefalt behandling er enkel: rehydrering, sinktilskudd og ernæringsstøtte. Antibiotika anbefales kun ved blodig diaré, mistanke om kolera eller sepsis. Uhensiktsmessig bruk av antibiotika kan forverre symptomene og gi økt resistens.

  I en fersk studie tok man sikte på å estimere forekomsten av slik feilaktig behandling (1). Studien var en metaanalyse av opplysninger samlet inn ved helseundersøkelser i perioden 2000–16 i 30 land i Afrika sør for Sahara og omfattet nesten 300 000 barn under fem år.

  Samlet fikk 23 % av barna med ikke-blodig diaré antibiotika. Andelen var lavest i Øst-Afrika, der 19 % fikk antibiotika, og høyest i Sentral-Afrika, der 28 % fikk antibiotika. Hyppigst ble antibiotika gitt i Republikken Kongo, der 60 % fikk slik behandling.

  Barnets alder og kjønn påvirket ikke sannsynligheten for å få antibiotika. Derimot ble antibiotika oftere gitt der pasientens foreldre tilhørte gruppen med høyest inntekt, der mor hadde lengre utdanning, og der pasienten bodde i et byområde. I tilfeller der offentlige eller private sykehus og klinikker hadde vært involvert i behandling, fikk 30–40 % av barna antibiotika, mens bare 5–17 % av barna fikk antibiotika når en tradisjonell behandler eller ingen behandler hadde blitt oppsøkt.

  Forfatterne nyanserer bildet ved å argumentere med at inntil 13 % av tilfellene med ikke-blodig diaré kan skyldes Shigella eller enteroinvasiv E. coli, der antibiotika kan ha effekt. Men heller ikke ved slike infeksjoner er antibiotika anbefalt. Studien viser at det totale forbruket av antibiotika ved diaré i Afrika sør for Sahara er altfor høyt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media